هیچ کس پیش او نبود نه مادر نه پدر و نه وکیل


Share/Save/Bookmark

 هیچ کس پیش او نبود نه مادر نه پدر و نه وکیل
by SCE Campaign
01-May-2009
 

Followingwas written this morning about Delara Darabi, by Mohammad Mostafaeiattorney for more than 20 juveniles on the execution row. EnglishTranslation to Follow.
محمد مصطفایی

امروز۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ روز دهشتناکی برایم بود ساعت ۹ صبح اس ام اس رویگوشی ام دیدم که نوشته شده بود " دلارا اعدام شد" تمام بدنم لرزید. نایحرکت نداشتم. دکمه سبز گوش را زدم. آسیه امینی پشت خط بود و گریان گفتدلارا را امروز صبح اعدام کردند. سوار ماشین شدم و به همسرم زنگ زدم. بهاو گفتم می خواهم به رشت برم. او نیز از فرط ناراحتی گفت که با من می آید.نمی دانم چطور به رشت رسیدم. مادر دلارا خود را به شدت می زد پدرش داستانتحویل دلارا به نیروی انتظامی را می گوید. همه گریه می کنند. همه به سرخود می زنند. همه دلارا را دوست داشتند. ولی او دیگر در کنارشان نبود. اوامروز به آرامش رسیده بود. دیگر صدایی از او به گوش نمی رسد.

مادر دلارا گفت که دیروز با دلارا ملاقات کرده. دلارا به او گفته که مادر اگر من از زندان بیرون بیایم می خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. دوست دارم آزاد باشم و یک نفر از قضات هم به من قول داده که رضایت اولیاءدم را خواهد گرفت. دلارا گفته که مادر من بی گناهم.

مادر دلارا گریه کنان گفت: امروز ساعت ۷ صبح دلارا به وی زنگ زد. و گفت مادر من را می خواهند اعدام کنند. من طناب دار را می بینم. مادر من را نجات دهید. می خواهم پدرم صحبت کنم و به پدرش هم گفت که پدر من می خواهم شما را ببینم. تو رو خدا من را نجات دهید. بعد یک نفر گوشی را از دلارا می گیرد و می گوید. ما به راحتی فرزند شما را می کشیم و تو هیچ کاری نمی توانی انجام دهی.

پدر و مادر دلارا قران به دست به زندان می روند. التماس می کنند. فریاد می کشند و می گویند تو رو خدا اجازه دهد تا ما اولیاءدم را ببینیم. به پایشان بیوفتیم. ولی ....

دلارا دارابی را به پای چوبه دار می برند. او راضی نمی شود اعدام شود. هیچ کس پیش او نبود نه مادر نه پدری و نه وکیلی که به خواسته هایش توجه کند. طناب دار را به گردن نحیفش می اندازند. و نمی دانم کدام بی رحمی صندلی را از زیر پایش رها می کند. نمی دانم او کیست .

قاضی جاوید نیا حکم اعدام دلارا را صادر کرد. پس از مدتی دادستان رشت شد. از زمانی که او متصدی این پست گردید. یک نفر در این شهر سنگسار شد و امروز دلارا دارابی جانش از بدنش جدا شد.

روحش شاد

ولی چرا؟

چرا دلارا اینگونه اعدام شد. به یکی از دوستان گفتم که صدام را هم اینگونه اعدام نکردند. چرا؟

چرا داد مظلومیت دلارا به گوش هیچ بنی بشری نرسید.

عده ای می گویند دلارا مقصر است. عده ای می گویند پدرش مقصر است و عده ای می گویند وکلیش؟ من می گویم دستگاه قضایی.

چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای دنیا اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را منع کرده اند دستگاه قضایی بر اعدام اطفال پافشاری می کند؟

چرا بی اطلاع به پای چوبه دار می برد؟ اعدام رضا حجازی در اصفهان و بهنام زارع در شیراز نیز به همین نحو بود.

مجری حکم می دانست که اگز زمانی برای اجرای حکم تعیین کند. نمی تواند دلارا را اعدام نماید. چون میلیونها انسان از وی حمایت می کردند. و امروز همه ما می دانیم که بی گناهی پای چوبه دار رفت و ناعادلانه جانش گرفته شد.

دلارا اعدام نشد .... آرام گرفت

....

چه راحت جان می گیریم.

چه راحتی طناب دار را به گردن کودکی می اندازیم.

چه راحت لرزش های بدن نحیفش را احساس می کنیم.

به خدا ظلم است ظلم.

به خدا عدالت این نیست که کودکی کودکی را از وی بگیریم.

به خدا عدالت این نیست که بکشیم آنکه حقش مرگ نیست.

چه کسی می خواهد در روز قیامت پاسخگو باشد.

آیا انصاف است ....

چهارم فروردین سال ۸۵ او را در زندان رشت ملاقات کردم. او چهره ای مظلوم داشت. او قاتل نبود. قسم می خورد که قاتل نیست.

برایم تابلویی نقاشی کرد که عکس پیرمردی در آن بود که ویالن می زد. نمی دانستم که ساز مرگ دلارا را می زند.

باور نمی وشد که کشته شده باشد.

او واقعا بی گناه، مظلوم، آرام، متین، پاک و بی آلایش بود. دختری که حقش مرگ نبود و جانش را گرفتند.

خدایا به فریادمان برس.

خدایا از این همه بی عدالتی به کجا پناه ببریم.

خدایا خدایا خدایا.... چرا ما را اینقدر بی رحم آفریدی چرا چرا...


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

WHAT A SHAME

by samjade (not verified) on

Yeki digar az eftekharat e Jomohoori e kasif e akhondi ,
If there is a God and There is a justice I hope one day those asshole will pay back for all cirmes and injusitce they have done toward our brothers and sisters..

Rest in Peace


SCE Campaign

Delara's body was burried today

by SCE Campaign on//iranian.com/main/blog/sce-campaign/dela...

 پیکردلارا دارابی متولد 7 مهر 1365 خورشیدی امروز 12 اردیبهشت1388 خورشیدی  در حضور صدها نفر از دوستان و آشنایانش در باغ رضوان رشت به خاک سپرده شد. دیشب پدرش را به بیمارستان بردند . او در مراسم خاکسپاری دخترش حضور نداشت

 

Today May 2nd 2009, body of Delara Darabi born on September 28, 1986 was burried in "Heaven's Garden" in the Caspian City of Rasht, Iran. Hundreds of people attended her funeral. Her father who is now hospitalized was not present. 

 

//www.pouyashome.com/flashtest/delara/titr.htm


SCE Campaign

Nazanin Afshin-Jam's thoughts on Delara

by SCE Campaign on

//iranian.com/main/blog/sce-campaign/nazanin-afshin-jams-thoughts-delara

I am at a loss for words. My heart is empty and my tears are flowing.

I have just finished reading the details by attorney Mohammad Mostafaei of the minutes leading up to Delara’s execution.  It is just too painful //scenews.blog.com/4885252/

Delara, I have known you for almost three years.  We tried our best to keep you alive. We informed  and had the High Commission on Human Rights at the UN, the European Union and Parliaments worldwide act on your behalf. We spread awareness through the media, to human rights groups worldwide. We kept in touch with your family and your lawyers.  We conducted speeches and rallies worldwide. We sent you art supplies in prison and letters from supporters  to keep your spirits high. We tried our best to get in touch with the family of the deceased and convince them to understand the severity of taking a young life away. We tried Delara. We tried but we failed.

You are no longer with us in body, but your presence will live on forever, in the hearts of all the volunteers at Stop Child Executions, all the lawyers and human rights defenders fighting for justice, and  millions of supporters around the world fighting for your life.

If there is one thing I can promise you and your family, is that your death will not be in vain. Your departure from this temporary world we call Earth has emboldened and strengthened our fight to seek justice for the 140 children who remain on death row in Iran.

The Islamic Republic of Iran must be held accountable for their violations against humanity.  Clerical Judge Javid Nia, who approved your execution will be held into account one day.

In Delara’s case, Iran has breached many laws.

Injustice # 1

Iran is state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Charter of the Rights of the Child which forbids the execution of those who have committed an offence before the age of 18. Delara was 17 years old when she was allegedly charged of murder. To the bitter end she maintained her innocence.

 

Injustice #2

The initial verdict that was issued, was based on a confession from a child that did not know her rights, and was not made aware of the consequences for taking the blame for a crime she says she did not commit.

 

Injustice #3

Medical examination of Mahin’s body in an autopsy suggested that the crime was committed by a right-handed person. Delara was left handed. If a new trial was accorded to present this new evidence, the death penalty verdict could have been reversed. Delara’s lawyer Abdolsamad Khoramshahi has tried for years to obtain a new trial and carry out a re-enactment of the crime in court, with no success. He is also convinced that due to Delara’s small frame and gentle nature, it was an impossibility for her to have committed the offence.  A partnering lawyer who followed the case, Mohammad Mostafaei, said “I swear she is innocent”.

 

Injustice #4

Whereas the head of Judiciary Ayatollah Shahroudi accorded a 2 month stay of execution in order for the families to try and negotiate  a pardon, Delara was executed in less than 10 days from this order.

 

Injustice #5

Under Iran’s Penal  Code it states that the family and lawyer of the accused are to be given 48 hours prior notice before execution.  No such warning had been given. Instead Delara was executed in secret, like Reza Hejazi and Behnam Zare, with no mother, father or sister to be with her in her last frightening moments or to hear her final words.

 

Injustice #6:

In cases of “ghesas” crimes, the decision whether or not to execute the accused rests with the relatives of the victim. What kind of Justice system allows the biased opinion of the family who has lost a family member to decide ones fate?

 

Around this time two years ago, Delara wrote this beautiful letter to me://scenews.blog.com/1772243/

It was touching to read her words to all those who have helped her:

“Say hello to my true loving friends. Every night during my prayers I pray for all the people of this large and vast house. I pray that one day everyone becomes a lover and we all be the guests of Lord's vast  feast.

I don't know if I will meet you my dear ones or we must leave the meeting to the unseen world.Anyway, Delara is not alone, Delaras are trapped in prisons and in need of God's help and in need of defenders of human right and humanity!!!””

One day we will meet Delara in heaven and she will have thanked us for continuing with the good fight.  

Delara, it is so sad and unfortunate that you had to depart like this without your family being able to say goodbye

 My most heartfelt condolences go out to your family Delara. The loss of a child is painful enough. The loss of a child under unjust circumstances is a tragedy….a tragedy that could have been avoided.

Stop Child Executions will be launching a full report on executions of juvenile offenders in Iran on June 17th in the UK Parliament via the Foreign Policy Center and I will also be addressing the issue in front of the United Nations Human Rights Council in Geneva at that time.

To see Delara and her family in the documentary we made about her a year and a half ago, please visit:

//scenews.blog.com/4886013/

Delara lives on


SCE Campaign

Attorney Mostafaei's thoughts (translation of the blog)

by SCE Campaign on

//iranian.com/main/blog/sce-campaign/attorney-mostafaeis-thoughts-delara

Delara Darabi, who was in custody since she was 17 years old shockingly was executed in Rasht Central prison. The execution of this artist occurred without any prior notice to her. The news was very short but frightening. How easily we take someone's life?  How easily we put the ropes on a child’s neck?  How easy we feel the trembling of her small body?

My God this is a crime. My God it is not justice to take the life of this child. My God this is not justice to kill someone who does not deserve to die. Who will answer to this crime in the afterlife?  Is this fair justice? On March 24th 2006 (Fourth of Farvardin 1385) I met her in Rasht prison. I remember she had a very innocent face. She was not a murderer; I swear that she was not a killer. She painted a picture for me of an old man who was playing the violin. I did not know that he was playing her death song. I cannot believe she has been executed. She was really innocent, calm, collected and pure. It was not her time to die, but they took her life. My God please help us.  My God where should we go with all this injustice? My God, My God, My God, why have you created us so cruel?  Why? WhY?     May 1st 2009 (11 of Ordibehesht 1388), was a very frightening day. At 9 A.M. I checked my S.M.S. and it was written "Delara executed". My whole body shook. I had no energy to move. Asieh Amini was on the line and was crying and said “they executed Delara today”. I got in my car and told my wife that I am going to Rasht. She said she was coming with me.  I don’t   know how I got to Rasht. Delara's mother was biting herself, her father was talking about how he delivered her daughter to authorities, and everyone was crying, everyone was hitting their head, everyone loved Delara. But she wasn't amongst us anymore. She got her peace today. No one will hear her voice again.Her mother said that she met Delara in prison yesterday. Delara said “If I come out of prison, I want to continue my education. I would like to be free. One of the judges promised me to obtain forgiveness from the family of the deceased”. Delara continued “Mother I am innocent”.

At 7am Delara’s mother received a phone call from Delara who said “Mom, they want to execute me, I see the gallows, mother save me”. She then asked to talk to her father and said “I want to see you, for God sake save me”. At that point, someone took the phone receiver away from Delara and said “We are going to kill your child and you cannot do anything about it”.

While holding a Koran, Delara’s mother and father rushed to the prison. They cried, pleaded and yelled and said “please let us see the deceased family. We want o fall to their feet.”  They took Delara to the gallows with nobody around her. No father, no mother no lawyer who could listen to her needs. They put the rope on her delicate neck. I do not know who the cruel person was to pull the chair from under her feet. Judge Javid Nia issued her execution order. He is the newly appointed Judge in Rasht. Since his appointment, one person has already been stoned to death and this time it was Delara who was executed.

God bless her soul. But why? Why was Delara executed like this? A friend of mine said “even Saddam Hossein was not executed like this!”

 Why are the voices of the innocent not getting anywhere?  Some say Delara was at fault, some say it was her father's fault, some say it was her lawyer's fault. I say it is the fault of the judicial system here because whereas many countries have abandoned the execution of juvenile offenders, Iran insists on killing them. Why?

Why did they take her to the gallows without informing us in advance?  The executions of juveniles Reza Hejazi, in Isfahan and Behnam Zare in Shiraz were carried out in a similar manner, without prior notice. The executioner knew that if they had been given a deadline, the execution would not have happened because millions of people were supporting her. We all knew that an innocent girl was taken to the gallows and lost her life in injustice. Delara is not executed, she is at peace”.   

 

 

 

 


default

For God's or humanity's sake

by lavender (not verified) on

For God's or humanity's sake stop politicizing human sufferings and unspeakable atrocties for your own political agenda and expediencey.

The IRI's apologists will certainly ask for mercy if there is justice and we'll see if they remember how they acted when they were in power. Shame on all of you who have enriched yourself from the spoil-trough of the mullahs.


MiNeum71

In Memory of Atefah Sahaaleh †

by MiNeum71 on


MiNeum71

My deep condolences to the family

by MiNeum71 on

//studentprice.de/audioplayer.php?singer=Dari...

ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم
هر جا که پا میزارم تورو اونجا میبینم
یادمه چشمای تو پر درد و غصه بود
قصهء غربت تو قد صدتا قصه بود

یادتو هرجا که هستم با منه داره عمره منو آتیش میزنه

تو برام خورشید بودی توی این دنیای سرد
گونه های خیسمو دستای تو پاک میکرد
حالا اون دستا کجاس اون دوتا دستای خوب
چرا بیصدا شده لب قصه های خوب
من که باور ندارم اون همه خاطره مرد
عاشق آسمونا پشت یک پنجره مرد
آسمون سنگی شده خدا انگار خوابیده
انگار از اون بالاها گریه هامو ندیده

یادتو هرجا که هستم با منه داره عمره منو آتیش میزنه

 


default

No cycle forward

by KouroshS (not verified) on

Please do not resort to the meaningless blame game. WE did not do anything wrong, and of those who did some were massively deceived. That is all. This was not the intention. we are not being bullied, there certainly is not enough might and willingness and unity to get anything done since every move is being responded to by jailing and eventually executing those involved. Let;s be rational.

Speaking of Rationality, I wish to see the day where those who committ such crimes are starved to painful and gradual death in a prison. Inshalah.


cyclicforward

IRI.die.die

by cyclicforward on

It is all our fault. We are a gutless race being bullied by a bunch of crappy Mullahs. On top of that, we were the one who brought them to power to commit such atrocities.


Shazde Asdola Mirza

کتاب آرزو نا خوانده

Shazde Asdola Mirza


 

دلارا آمدی، بیدل از این گیتی‌ کجا رفتی‌؟

چو دارابی، چرا تشنه به صحرای فنا رفتی‌؟

همه عمر و جوانی بر سر زندان هدر کردی

کتاب آرزو نا خوانده از مکتب کجا رفتی‌؟

به سر امید هستی‌ داشتی و خواهش فردا

چرا مهری ندیده با غمی بی‌ انتها رفتی‌؟

به عمر کوته ات آز و پلیدی زخم کاری زد

به دیدار چه معشوقی از این دنیای ما رفتی‌؟


Red Wine

...

by Red Wine on

 براي تو ، براي دلم ، براي خانه غمگينم...

شرم بر رژیم منحوس ولایت سفیه و وقیح و اوباشان و چماقداران آنان.

 

 

 


Hajminator

There is no hope

by Hajminator on

Hate is a part of humans; you people on this site are behaving like mullas. You take this sad news on hostage to point out those who don’t think like you.

On
//iranian.com/main/2009/may/delara-darabi
Q, Goldust addressed their condolences.

For your news, I’ll go VOTE against Ahmadinejad in June the 12th. Come tell me, what you think about that and enlighten me what’s the relation with this execution.


curly

Majid aziz i will complete your list

by curly on

lets see what Q and Jaleo and Goldust and Agha reza 41 and the rest of them have to say about this cruel act. your right they are very quiet!


default

baray bar chandom raftam

by kofri (not verified) on

baray bar chandom raftam youtube ke seday pedare Delara ro beshnavam ke "Delara sokoteh vali man faryade Delara" shayad man ham agar farzand nadashtam "mizadam faryad har che bada bad" inja neshtam be omid kee? nakoneh ke bayad raft o onja kheshtakeshon sareshoon kard?


default

Majid, man ehsas khafegi

by kofri (not verified) on

Majid, man ehsas khafegi mikonam jashoon! nafasam dar nimiad. mano borodi be azizanee ke dooran mosavi o baad az on aval rape shodan o baad edam. daroonam milarzeh vali bavaram nimisheh ke ashkam dar nemiad. che be sare ma omadeh?


default

Gol-dost

by Anonymous-iran (not verified) on

Where are you boy, Majid left a message for you. Are you still proud of IRI?


default

why are you censuring all my

by canwetrustyou (not verified) on

why are you censuring all my posts but nur and covenent have free pass!?


Majid

گذشته ها گذشته

Majid


گذشته ها گذشته..........بیاین یک معانقه با جمهوری اسلامی بکنیم و صلوات بر محمّد و آل محمّد و ......آشتی کنیم بابا.
چیز زیاد مهمی نبود که بخاطرش کدورت پیش بیاد، این اولین مورد نبوده و آخرینش هم نیست، جمهوری اسلامی از این بچه مچّه ها توی لیست اعدام کم نداره، عوضش قول میدن که دفعه دیگه متهمین مثل «زهرا کاظمی» خودشون داوطلبانه سرشون رو محکم بکوبن به پاشنه کفش قاضی مرتضوی.....و یا مثل «سعید امامی» بگن......امروز بجای صبحانه ما بیشتر میل به خوردن واجبی داریم!!

حالا......عزیزان هوادار جمهوری اسلامی ( که نمیدونم امروز چرا خفه خون مرگ گرفتین و دُمتون رو لای پاهاتون قایم کردین و مثل سگِ گَر گرفته از انظار غایب شدین) شما توصیه میکنین ما به کی رأی بدیم؟
 یعنی منظورم اینه که زمان میر حسین موسوی کمتر سر ایرانی رفت بالای دار یا زمان احمدی نژاد؟

خواهش میکنم هرچه سریعتر  «دو دو تا چهارتا»  کنین و ما رو از بلاتکلیفی در بیارین!


ننگ ابدی رو برای خودتون خریدین!


default

God?

by Anonymous-Iranian (not verified) on

There is no God, if you are waiting for God(?) to come and save you, to help you, and giving you your rights, then you should know that you are wasting your time. God was/is created by human brain and in reality does not exist. Believing in God makes you weak and limits the power of your intelligence. If there were a God/Gods as we imagine, he/she would never let so many crimes to take place. What do you think about the millions of innocent Iranians killed by Arabs, turks and mongols in the last 1500 years. Did the god excist at that time? Was he/she weak or timid to prevent it from happening? And many other questions that can not be answered.
Concolusion: Don't wait for somebody who does not exist, use your brain and act, fight for your rights and save your land, family and honor from evil.


default

چرا دلارا اینگونه اعدام شد

EslaameNobb (not verified)


Thats what Izlam is, WHY ARE YOU SO SURPRISED!!!!!!!!!


alborz

Another tragic day is recorded in Iran's ....

by alborz on

... dark and dismal civil society.

While we grieve Delara's fate, I would like to think that what her life and its tragic ending is not a loss.

That the pain we feel and grief we share must indeed lead to a transformation of our collective hearts, minds, and souls.

Could not her tragic end and the many thousands of other lives which have been trampled and extinguished not be accounted for by the spiritual awakening of a disillusioned society that prides its past and laments its present?

I cannot but help to think that the future of Iran is contingent not just on the voices that are heard by others but rather the voices that need to be heard within and compel this long overdue transformation in us as a nation.

Alborz

Dear Azarin, I don't think that God has intervened on our behalf but rather has endowed us with the gift of comprehension.  That which we defile with serves as barrier to our transformation and leads to the tragedies and excesses that society faces.  At least this is my understanding.


Hajminator

Day of sadness

by Hajminator on

My bro was a pilot. At the beginning of the Iran-Iraq war he returned from the US to serve his country. His plan get shot and Iraqis returned his rests 4 years after the end of the war. Today I have the same feeling than when I hold the skull of my brother which had a hole left by an Iraqi bullet.

He was brave and gave his life for his land and children of Iran that these mother F#### bas@@@ are killing so easily.

‫تف به اون قبر این آخوندهای ملعون دجال گیوه گشاد.


default

در سوگ دلارای عزیز؛ خطاب به رهبر مسلمین جهان سیدعلی

یک ایرانی غمدیده (not verified)


سید علی ای گند بر آن عمامه ات!
تف بر آن نعلین و آن سجاده ات
هرکجا دودی ز یک مناره خواست
رده پای رفته ات آنجا به جاست

سید علی نفرین بر آن اجداد تو
دین تو، آئین تو کردار تو
دزد جانی و کلاه بردار تویی
دشمن ایران و ایرانی تویی

سیدعلی گندم بر آن اجداد تو
بر پدر، بر مادر و عیال تو
همچنین بر مصطفی، مسعود و مجتبای تو
بر برادر، نوه، خاله، عمه و خواهر تو

واقعا هم سید و ضحاک تویی
آمده تا جان ما گیرد تویی
سید بد طینت و جانی تویی
هم حرامی زاده و قاتل تویی


Azarin Sadegh

Such a terrible day..

by Azarin Sadegh on

After reading this heartbreaking tale, I just wept...

I really don't know what to say. I don't want to talk, but I feel obliged to do so...I'm so mad. 

How many more innocents are supposed to die before we realize that there's no cure to this disease named IRI? We can't do anything to make this government look nice and pretty.We can't wash their bloody hands...It is what it is.

But what can we really do? 

Delara is dead (like Omid, Behnam, Reza,...and so many others), but as long as this silence (our silence) last, other Delaras are going to die too, and no god is going to change it...

In this case, if there is a god, it seems to be a bloody and cruel god, taking side with the murderers.