فراخوان بين المللي توقف اعدام نوجوانان


Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
20-Sep-2008
 

فراخوان بين المللي براي توقف اعدام نوجوانان که به ابتکار ديده بان حقوق بشر آغاز شد توسط سازمانهاي حقوق بشري از جمله عفو بين الملل ، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه حمايت شد. هدف از جمع آوري امضا براي توقف اعدام نوجوانان، ارسال آن به سازمان ملل متحد براي اعمال فشار در تغيير رفتاردر آن دسته از کشورهايي است که چه بصورت قانوني و چه به صورت غير قانوني همچنان حکم اعدام نوجوانان زير 18 سال را اجرا مي کنند.

بيانيه اين فراخوان تاکنون بيش از 320 امضا از سازمانها و افراد مدافع حقوق بشر و کودک در سراسر جهان و از 5 قاره دريافت کرده است. از آنجا که ايران در اعدام نوجوانان بزهکار زير 18 سال در سطح جهان پيشرو است، ضروري است که سازمانها و افراد مدافعان حقوق بشر و کودک در ايران نيز در فراخوان توقف اعدام نوجوانان پشتاز باشند.

متن فارسي فراخوان در اين پيوند قابل دسترسي ميباشد :
//www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=18363

براي ديدن امضا ها و امضاي بيانيه لطفا به اين پيوندها لينک شويد:
//www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1012

فراخوان بين المللي براي توقف اعدام نوجوانان
منع مجازات اعدام نوجوانان را هم در قوانين وهم در عمل به اجرا بگذاريد


همه دولتها در جهان معاهدات بين المللي را امضا کرده و يا به آنها پيوسته اند، که توسط همين قوانين بين المللي موظف شده اند که تضمين کنند جواناني که در هنگام ارتکاب به جرم زير 18 سال بودند هرگز حکم اعدام دريافت نمي کنند. اکثريت قاطع کشورها از اين الزام پيروي مي کنند و از سال 2005 ميلادي تاکنون فقط 5 کشور شناسايي شده اند که نوجوانان را اعدام مي کنند.*

در اين پنج کشور در سه سال و نيم گذشته حداقل 32 نفر که در بچگي مرتکب جرمي شده بودند، اعدام شده اند و بيش از 100 نوجوان ديگر در صف انتظار اعدام بسر مي برند. به احتمال خيلي زياد، تعداد اعدام هاي انجام شده و احکام صادر شده اعدام براي نوجوانان بايد خيلي بيش از اين باشد زيرا فقط معدودي از کشورهايي که احکام اعدام براي نوجوانان صادر مي کنند اطلاعات مربوط به اين احکام را منتشر مي کنند.

منع اعدام نوجوانان در معاهدات بين المللي و در قوانين عرفي بين الملل مسلم و بدون قيدو شرط است، اما برخي از دولتها به اعدام نوجوانان در حوزه جرايم خاصي همچنان ادامه داده، و يا به قضات اجازه ميد هند که با کودکاني که به بلوغ جنسي رسيده اند همچون افراد بزرگسال برخورد کنند. حتي در برخي از کشورهايي که اعدام نوجوانان بخاطر جرايمي که در سن قبل از 18 سالگي مرتکب شده اند به صراحت منع شده است، قضات در صدور حکم اعدام براي کودکان گاهي همان معيارهاي افراد بزرگسال را رعايت مي کنند چرا که بخاطر ضعف سيستم ثبت مواليد، براي کودکان دشوار است که ثابت کنند که در هنگام ارتکاب به جرم سنشان زير 18 سال بوده و يا اينکه کودکان در لحظه هاي بسيار مهم بازداشت، تحقيق و بازجويي و محاکمه به وکلاي لايق و صاحب صلاحيت دسترسي ندارند،

ما سازمانهاي غير دولتي محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي در سراسر جهان از همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي خواهيم که همانطور که در قوانين عرفي بين الملل، پيمان حقوق کودک، ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و همچنين در گزارش اخير دبير کل سازمان ملل درباره خشونت عليه کودکان تاکيد شده است، حکم منع اعدام نوجوانان را بطور کامل به اجرا در بياورند.

ما همچنين از کشورهاي عضو و شرکت کننده در مجمع عمومي سال 2008 سازمان ملل متحد خواستار اين موارد هستيم:

1- از دولتهايي که هنوز منع کامل اعدام نوجوانان را به اجرا نگذاشتند مي خواهيم که:
الف ) فورا قانون منع اعدام نوجواني را که در هنگام ارتکاب زير 18 سال بودند، بدون هيچ استثنايي به تصويب برسانند.

ب) فورا اجراي همه احکام اعدام نوجواناني را که قبل از 18 سالگي مرتکب جرم شدند، تا زمان تصويب قانون منع اعدام نوجوانان، به تعويق بيندازد.

ج) همه احکام اعدام نوجواني را که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشتند، مورد بازبيني قرار داده و مطابق با معيارهاي بين المللي عدالت براي نوجوانان، احکام آنها را به سرپرستي قانوني يا ديگر مجازاتها تغيير دهند.

2- از دولتهايي که اعدام نوجوانان را لغو کرده اند مي خواهيم که:
الف) تضمين کنند که کودکان در برابر قانون از مساعدتهاي مناسب حقوقي برخوردارند؛ از جمله اين مساعدتها اين است که به آنها کمک کنند تا بتوانند سن شان را در زمان ارتکاب جرم ثابت کنند، و همچنين ثبت سن نوجوانان توسط پليس، دادستان و مقامات قضايي الزام آور شود.

ب) ثبت مواليد را به طور عمومي ارتقاء دهند.

ج) تضمين کنند که مقامات قضايي منع اعدام نوجوانان را درک کرده اند و آن را اجرا مي کنند که اين امر مستلزم آموزش قضات و دادستانها در مورد کاربرد قانون منع اعدام نوجوانان و همچنين دستور بازبيني همه احکام اعدامي است که در آنها در مورد اينکه سن افراد در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بوده ترديد وجود دارد.

3- از دبير کل سازمان ملل مي خواهيم که گزارشي در باره رعايت منع کامل اعدام نوجوانان به شصت و چهارمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه کرده و در اين موارد اطلاعات لازم را منتشر کنند:

الف) تعداد نوجواناني که اخيرا به اعدام محکوم شده اند و تعداد احکام اعدامي که در 5 سال اخير اجرا شده اند.

ب) نرخ ثبت مواليد

ج) چگونگي اجراي قوانين داخلي مربوط به منع اعدام نوجوانان توسط دولتها و تشريح سازو کارهاي موجود در تضمين دسترسي نوجوانان به مساعدتهاي حقوقي در همه مراحل بازجوبي، تحقيق و محاکمه

د) محدوديتها و موانع ديگر براي اجراي کامل منع اعدام نوجوانان

* در فاصله زماني بين 12 دي ماه 1383 تا 12 شهريورماه 1387 در اين کشورها 32 نوجوان اعدام شده اند: ايران (26 نفر)، عربستان سعودي (2 نفر)، سودان (2) نفر، پاکستان (يک نفر) و يمن (يک نفر).


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign