«ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد


Share/Save/Bookmark

«ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد
by SCE Campaign
12-Sep-2008
 

نازنین افشین جم در کارزار مبارزه با اعدام نازنین فاتحی.

منتقدان اعدام نوجوانان با «ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد

رادیو فردا

مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، قرار است که روز دوم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این سومین بار خواهد که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به مقر سازمان ملل سفر کرده و در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد.

در همین حال برخی از فعالان مدنی و مخالف با اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند می گویند که در
تدارک برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «ديوار شرم» عليه محمود احمدی نژاد همزمان با سفر او به نیویورک هستند.

در همين زمینه، نازنین افشین جم، ملکه زيبايی سابق کانادا و فعال حقوق بشر، اعلام کرده است که با «ديوار شرم» در انتظار محمود احمدی نژاد است.

وی با انتشار بیانیه ای گفت که «ديوار شرم» برای «دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود» و در خيابان اصلی مقر سازمان ملل
متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

محمود احمدی نژاد برای رسيدن به ساختمان سازمان ملل متحد بايد از اين خیابان عبور کند.

به گفته نازنين افشار جم، در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرار گرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت.

وی گفت که در اين اقدام به «فجايعی که در زمينه حقوق بشر در ايران می گذرد، مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام از طريق پرتاب از بلندی» اعتراض خواهد شد.

اين در حالی است که مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير لايحه «مجازات اسلامی» را مورد تصويب قرار داد، که در صورت تصويب شدن از سوی شورای نگهبان، اين گونه مجازات ها را رسميت بيشتری خواهد بخشيد.

وی گفت: «درحالی که توجه غرب تنها معطوف به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است، اساسی ترين حقوق فردی ايرانيان پايمال می شود و صدای مردم ايران سرکوب شده است.»

نازنين افشين جم گفت: «حکومت ايران نمی تواند از يک سو انتظار داشته باشد که جامعه جهانی به اهدافش در طرح های هسته ای اعتماد کند، ولی از سوی ديگر، منشور حقوق کودک را که از سوی تمامی جهانيان به رسميت شناخته شده، و ايران نيز عضو آن است، به طور گسترده پايمال کند و حقوق اساسی و آزادی های سياسی مردم ايران را مورد بی حرمتی قرار دهد.»

خانم افشار جم افزود: می کوشد که «صدای بی صدايان» باشد، و تاکيد می کند که «صدای اکثريت ايرانيانی است که به منشور حقوق بشر پايبند هستند و نظامی مردم سالار و لائيک می خواهند و در عين حال، با مداخله نظامی در ايران مخالفند.»

نازنين افشين جم در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ايران به دنيا آمد و هنگامی که هنوز يکساله نشده بود، خانواده اش از ايران مهاجرت کردند.

او در سال ۲۰۰۳ با رسيدن به مقام ملکه زيبايی کانادا به شهرت بين المللی دست يافت و همزمان، ايرانيان درون ايران و ميليون ها ايرانی پراکنده در جهان نيز برای نخستين بار با نام او آشنا شدند.

خانم افشين جم در آن سال در مسابقات ملکه زيبايی جهان به مقام دوم رسيد و نايب ملکه زيبايی دنيا شد.

تمرکز بر «نقض حقوق بشر» در ایران

او در سال های اخير با بهره گيری از شهرت و توجه بين المللی به زيبايی اش، به پيشبرد حقوق پايمال شده ايرانيان درون ايران اهتمام زيادی نشان داده و ترانه هایی را نيز در آلبوم های خود به اين امر اختصاص داده است.

نازنين افشين جم در ترانه مشهور خود به زبان انگليسی به نام «يک روز» از آرزويش برای رسيدن به صلح و رعايت حرمت انسانی در ايران سخن می گويد.

وی هنگامی به فعاليت های سياسی و حقوق بشری خود جنبه بين المللی بخشيد که به او خبر دادند دختری جوان در ايران که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، در آستانه سنگسار قرار دارد.

سرانجام، فعاليت های بين المللی نازنين افشين جم توانست موجب لغو حکم مرگ نازنين فاتحی شود.

خانم افشين جم با خرسندی از اين موفقيت، تلاش های حقوق بشری خود را دنبال کرد، و تمامی توجه خود را به آشنا کردن جهانيان با اعدام جوانانی در ايران معطوف کرد که به دليل ارتکاب جرايمی در سنين کودکی، اعدام می شوند.

وی در اين خصوص اخيرا در اروپا رشته تظاهراتی برگزار کرد و در برابر مقر سازمان عفو بين الملل به اعتراض برخاست.

خانم افشين جم تاکيد دارد که می خواهد ازاعدام ديگر کودکانی که در ايران در آستانه اعدام هستند، جلوگيری کند.

نازنين افشين جم يادآور شده است که تنها از آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی بدين سو، طبق آمار رسمی مقامات ايرانی، شش جوان به اتهام قتل هايی که در سنين کودکی مرتکب شدند، پای چوبه دار رفته اند.

وی يادآوری کرده است که «بيش از ۱۳۰ نوجوان ديگر حکم اعدام گرفته اند» و «پرنده مرگ بر فراز سر آنها پرواز می کند.»

خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و ساير فعالان حقوق بشر در ايران نيز می گويند اين نوجوانان هنگامی که به هیجده سالگی می رسند، اعدام می شوند.

اين
در حالی است که مواردی از اعدام آنان در سنين زير هیجده سالگی نيز ثبت شده است که يک نمونه آن، اعدام يک نوجوان کرد در ماه های اخير بود که طبق شناسنامه اش هنوز هفده سال داشت.

در عين حال، دو جوان در هفته های گذشته به اتهام قتلی که در زمان نوجوانی انجام داده بودند، به رغم قول مسئولان قوه قضاييه، بدون حضور وکيل مدافع و حتی بدون آگاهی خانواده شان اعدام شدند.

نازنين افشين جم برای نجات جان اين محکوم شدگان به اعدام در ايران، بنيادی را با نام «اعدام کودکان را متوقف کنيد» تاسيس کرده است.

غير از« ديوار شرم» ملکه زيبايی ايرانی - کانادايی، سازمان های يهودی آمريکايی نيز اعلام کرده اند که تظاهراتی را برای روزهای حضور احمدی نژاد در نيويورک سامان داده اند.

در همين ارتباط، سازمان مشهور يهودی «ضد افترا» روز پنجشنبه بيانيه ای رسمی عليه نهادهای مسيحی که از محمود احمدی نژاد برای يک ضيافت شام در نيويورک دعوت کرده اند، صادر کرد.


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

Thanks Nazanin

by Anonymous 66 (not verified) on

A great idea of protest action against the clown president of one the most murderous regimes, the Islamic Republic of Iran.