همايش حقوق كودك


Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
08-Sep-2008
 

 

كميته حمايت از حقوق كودكان و زنان كميسون حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري برگزار مي كند

حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين المللي

با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)

 

زمان: 9 صبح لغايت 17 روز پنج شنبه 14 آذرماه سال 1387

مکان تالار ابوریحان دانشگاه بهشتی

 

نظر به آسیب پذیری بالقوه کودکان و ضرورت حمایت از این آینده سازان از
ابعاد مدنی، کیفری، خانوادگی و اینکه مقررات موضوعه فعلی تا کجا نگرانیهای
موجود را مرتفع و نیازهای کودکان و نوجوانان را تا مین نموده، بررسی
چالشها، خلاء ها و ابهامات موجود در مقررات موضوعه داخلی در مقام تطبیق با
روابط مشابه در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی، كميته حمایت از حقوق
كودكان و زنان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز را بر آن داشت
تا اولين همايش سراسري خود را به اين موضوع اختصاص داده و همايش حقوق كودك
در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين الملل را برگزار نمايد.

براي مقالات و مباحث همايش، محورهاي زير پيش بيني شده است:

مفاهیم کودک آزاری و مصادیق آن در حقوق داخلی و تطبیقی

کودک آزاری در خانواده

کودک آزاری در محیط های آموزشی

کودک آزاری در محیط اجتماع

. کودک آزاری در نظام تقنینی کیفری ایران

. كار كودك و نقض حق بر كودكي

. آسیب شناسی کیفری کودک آزاری از نگاه جرم شناسی

. بررسی کودک آزاری در پرتو اصول روانشناسی

. کودک آزاری و عواقب اجتماعی آن از دیدگاه جامعه شناسی

. کودکان آزاردیده و والدین آزار رسان

. کودکان آزار دیده دیروز و والدین آزار رسان فردا

. حمایت از کودکان در قالب اصول حقوق بشر دوستانه

. حمایت مدنی کودکان در جامعه

. حمایت کیفری کودکان در مقابل کودک آزاری در اسناد بین المللی

. حمایت چند بعدی از کودکان قربانی جرم

. حمایت از کودکان بزهکار

. چالش های مربوط به حمایتهای کیفری از کودکان

. چالشهای قانونی در حمایتهای مدنی از کودکان

. بررسي هويت كودك در قوانين داخلي

. سن مسئولیت کیفری در حقوق داخلی در بوته نقد

. سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق داخلی و تطبیق با اسناد بین المللی

. مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير 18 سال

. ابزارهای حمایت از کودکان در مقررات شکلی

. راهکارهای پیش گیری از کودک آزاری

. آیین دادرسی عادلانه در برخود با کودکان قربانی جرم

از انديشمندان و پژوهشگران به خصوص استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري،قضات، روانشناسان، مددكاران اجتماعي و جامعه شناسان دعوت مي شود مقالات خود را متناسب با محورهاي پيش گفته، یا هر مورد دیگری که در ارتباط با حقوق کودکان باشد با رعايت دقيق نكات ذيل ارسال فرمايند:

. مقاله همراه با چكيده آن به صورت تايپ شده در محيط word (همراه با نام و نام خانوادگي،درجه علمي نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن ) نهايتآ تا تاريخ20/8/1387 به نشاني تهران –ميدان آرژانتين خیابان زاگرس، شماره 3 كانون وكلاي دادگستري، كميسيون حقوق بشر و يا پست هاي الكترونيكي mostafaeilawyer@gmail.com ارسال شود.

مقاله ارسالي بايد صرفآ براي اين همايش نوشته شده و در همايش يا نشريه ديگري ارائه نشده باشد.

. نويسندگان مقالات برگزيده، در روز همايش ميهمان كانون وكلاي دادگستري بوده و مقالات برگزيده در كتابی تحت عنوان همايش، نشر و تعدادي از آنها در همايش قرائت شده و به بهترين مقاله، با نظر هیات داوران همایش، هديده اي به رسم يادبود اختصاص داده مي شود.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 09121212590 محمد مصطفايي (دبير همايش) تماس حاصل نموده و پيشنهادهاي خود را به آدرس پستي ذكر شده اعلام فرماييد.


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign