شيرين عبادی: پايان کودکی سن خاصی دارد


Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
18-Nov-2007
 

اعدام سه نفر در روز پنجشنبه در همدان بر نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره ادامه روند اعدام ها در ايران افزوده است. سحرگاه بيست وچهار آبان سه نفر به نام های محمد رضا ترک ۱۸ ساله و منوچهر ترک ۳۰ ساله و نيز صفرعلی ورمزيار ۳۱ ساله در زندان همدان به دار آويخته شدند.

اين سه نفر در يک نزاع خانوادگی سه کودک را در روستاهای اطراف ملاير به قتل رسانده بودند .محمد رضا ترک يکی از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته که تلاش های مدافعان حقوق بشر برای نجات جان او بی نتيجه ماند. شيرين عبادی، حقوق دان، فعال حقوق بشر وبرنده جايزه صلح نوبل، درباره صدور احکام اعدام به راديو فردا می گويد:«مجازات اعدام در محدوده مقررات حقوق بشر يک مجازات ناپسند ومزموم است زيرا هدف از مجازات اصلاح مجرم است وبا کشتن فرد خاطی امکان اصلاح از او گرفته می شود و به همين دليل هم مجازات اعدام مطروداست»

خانم عبادی می افزايد:«دولت ايران نه تنها در مواردی چند درقوانين حکم مجازات اعدام را برای برخی جرايم پيش بينی کرده بلکه متاسفانه در عمل هم بسيار زياد از آن استفاده می کند خصوصا که امسال ميزان محکومين به اعدام از سال گذشته چند برابر شده و از همه بدتر اين که اعدام کمتر از هجده سال هم داريم اين فعال حقوق بش در ادامه اضافه می کند:«واين يکی از مواردی است که همواره به دولت ايران اعتراض می شود زيرا که دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی سياسی و کنوانسيون حقوق اقتصادی اجتماعی پيوسته و متعهد به اجرای آن شده است. وليکن در عمل می بينيم که قوانين ما در مغاير با کنوانسيون ها است برخی از مسئولان جمهوری اعدام کودکان کمتر از هجده سال در ايران تکذيب کرده اند اما شيرين عبادی می گويد که در قوانين کيفری اين مسئله تصريح شده است.

خانم عبادی می گويد:« طبق قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب به تصويب رسيد سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال و برای پس پانزده سال تعيين شد واين بدان معنا ست که اگر دختری ده ساله ويا پسری که دارای پانزده سال تمام مثلا شانزده ساله باشد و مرتکب جرمی شود قانون اورا به همان چشم نگاه می کند که اگر فردی چهل ساله مرتکب ان جرم می شد» . او می افزايد:«بنابراين متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغومجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است شيرين عبادی حقوقدان ومدافع حقوق کودک می گويد:«يکی از مشکلات حقوق کودک در ايران اين است که برای هر کاری پايان کودکی يک سن خاصی دارد.به عنوان مثال همين کودکی که در سن شانزده سالگی مرتکب قتل شد و به خاطراين عمل اورا اعدام کردند اگر می خواست از کشور خارج شود وگذرنامه تهيه کند ميبايستی حتما اجازه پدرش را بگيرد» .

او می افزاید:« از سويی قانون معتقد است تا سن هجده سالگی کسی آنقدر عاقل نيست که بتواند از کشور خارج بشود وليکن وقتی به مجازات کيفری می رسد متاسفانه آنوقت می گويد که او بايستی متحمل اعمالش بشود وبرای او حکم اعدام صادر می کنن

Source: Radio Farda


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

re: Mr Maleknasri

by an observer (not verified) on

are you sure you knew what M.D. meant before typing it next to your name?

you think Dr Ebadi writes articles for blogs?
you think it's entertaining to watch people struggle for their lives?

oh by the way... where did you learn to speak english?


default

REPLY : OMERIKAR

by Faribors Maleknasri M. D (not verified) on

1.in the actual case speaks a HE as well as a SHE.
2. the situation in st. monica will getting better as soon as bushy bushy has boombed iran or else a country. dont worry, be happy. Greeting


default

End of the childhood, with an certain age?

by Faribors Maleknasri M. D (not verified) on

1.I think somebody has taught me something wrong. Is it really so that in Iran the girls are responssible with 9 and boys with 15? Or are all iranians responssible first with 15?
2. I think further if no iranian is allaud to leave the country - alone! - well this fact plays the most important role of the protection of the individuals. In the report is the word ALONE missed. may I please ask why? could the fact that childeren under 15 do not need to have a visum and enter every country without visum and many iranian parents have sent their child abroad to get assylum? we all know which desteny these innocents have had to experience in the diaspora. so the rule is a purely protective one. Greeting


default

REPLY : WHY ATTACK HER?

by Faribors Maleknasri M. D (not verified) on

I know nothing about a concret attack on this most wealthy Lady. But I have some questions:
1. Mrs Ebadi is a lawyer, a solicitor. so she knows - or at least she must know - that in Iran every citizen is legally co0mpetent after the day of her/his 15th birthday. She/he is fully responsible for her/his actions. Is that not so?
2. In Iran they have according to basic Law the death-sentence. right?
3. Mrs Ebadi - by having no anti IRI objects - can make a constitutional complain. If She is in fact only bothered because of "little little childeren". cant she?
Result: Mrs Ebady writes in an absolutly unofficial Site, where nothing is sacred. This is not the way a lawyer normaly acts. Is it?
4. If the Mrs has an objective target so why she does not act appropriately?

I mean: Let us read and laugh. without these light readings with very high entertainment value would be the "IRANIAN" half so pleasant. wouldnt it? Greeting


default

why attack Mrs Ebadi?

by an observer (not verified) on

Iranian people are so hard to figure out!
There is such a great woman with a brilliant resume, working so hard from inside Iran to bring justice back for our people, working in less than civilized environment...
She's been a humanitarian, she has defended the rights of women and children and so many innocent people in Iran that she was awarded the Nobel peace prize, and yet we find so many Iranians attacking her and her character!
Wake up people! don't you wish we had more Shirin Ebadis in our country? Have you done 1/1000 of what she has accomplished?
Stop the nonsense and support the people who are doing something instead of sitting behind your monitors and complain about everything.

No wonder our country is in such mess!!!


default

Welcome to Omerikar (America)

by Javad agha (not verified) on

Radio Farda interviewed few times, once I told them to cover more areas and countries; otherwise, they will come across receiving some of $75,000,000. They haven't learned.

-

Hoogh basher, what a joke... What hoogh do you have in the U.S. or Canada? If you do not work like a dog, and pay your taxes, you will be thrown into slammer. People in Iran talk back to police, you do that in the U.S. or now in Canada; the police will use teaser and kill you.

-

There are many example, in the US go to Santa Monica and see the homeless people how they are shivering from cold while many An-ranians and Ey-ranians are dining in fine restaurants. When eat, try to think about Hoogh basher, otherwise, you will come across as a person who is speaking from his or her koon.


default

your comment sucks

by hajiagha on

//hajiagha.tripod.com

من پیشنهاد ارم به خلاف کارهادرایران شغل نمایندگی حقوق بشر بدهند....آخر مگر شما مغز خر خوردی حانم ...روزی سی هزار کودک در آفریقا بر اثر بیماری ما لا ریا ازبین می روند...چرا باید پول ها و هزینه که می توان خرح کودکان کرد خرح آدم کشان و خلاف کارها ود تا روزی که مثل ما در کا نادا حتی پشت درب های بسته مان ما امنیت نداشه باشیم....و یک آدم مست و راننده دیوانه مست کوک مان را زیر بگیرد....چون می خواسته حال کنه.....شما ها چون از کار خلاف و حامعه بی بند و بار فاسد لذت می برین ...با محازات مخا لفین....و سوراخ دعا را گم کردید..