فرصتي ديگر براي بهنود شجاعي و محمد فدايي


Share/Save/Bookmark

فرصتي ديگر براي بهنود شجاعي و محمد فدايي
by SCE Campaign
25-Jul-2008
 

ENGLISH

اعتماد ملي:

‌ رئيس قوه قضاييه صبح روز گذشته حكم اعدام <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> را متوقف كرد، بدين ترتيب با دستور بالا‌ترين مقام قوه قضاييه اين دو نفر فرصت يافتند تا با كمك وكلا‌ي پرونده رضايت اولياي دم را جلب كنند. ‌<محمد فدايي> پسري كه از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد و پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود، نامش در ليست اعدامي‌هاي روز چهارشنبه قرار گرفته بود كه صبح روز گذشته با دستور آيت‌الله شاهرودي اين حكم براي سومين بار متوقف شد. ‌


محمد فدايي متهم است كه در اول ارديبهشت‌ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله به نام <سعيد> را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. ‌ محمد پيش از اين درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌اش گفته بود: <من ابتدا به قتل اعتراف نكردم چون اصلا‌ از موضوع خبر نداشتم اما يكي از دوستانم عليه من شهادت داد و مرا قاتل خواند سپس به خاطر فشارهايي كه در اداره آگاهي تحمل مي‌كردم، توضيحاتي دادم اما هيچكدام از حرف‌هايم به معني پذيرفتن اتهام قتل نبود. از طرفي هيچ شاهدي نديده كه من سعيد را با چاقو زده باشم. به هر حال پرونده به دادگاه رفت و پدرم برايم دو وكيل گرفت. آن دو وكيل هيچ دفاعي از من نكردند و به همين خاطر هم به قصاص محكوم شدم و بعدا معلوم شد وكلا‌ي مدافعم قلا‌بي بوده‌اند.> ‌ از سوي ديگر حكم صاص <بهنود شجاعي> هم كه قرار بود صبح چهارشنبه اجرا شود از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه به تعويق افتاده است.

بهنود هم در حادثه‌اي ديگر كه روز 27 مرداد سال 84 رخ داد، با شخصي به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با شيشه نوشابه احسان را مجروح و به قتل رسانده است. ‌ محمد اوليايي فرد وكيل پرونده <بهنود شجاعي> درباره توقف حكم اعدام موكلش به اعتماد ملي گفت: در آغازين ساعات روز سه‌شنبه دوم مردادماه حكم اعدام <بهنود شجاعي> كه از افراد زير 18 سال است به دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شد و به يك ماه بعد موكول شد. وي افزود: هر چند انتظار بيشتري از مسوولا‌ن داشتيم اما از زمان توقف حكم بايد با اهتمام بيشتري رضايت اولياي دم را جلب كنيم. از سوي ديگر عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع <محمد فدايي> نيز درباره توقف حكم اعدام موكلش به اعتماد ملي گفت: حكم اعدام <محمد> فعلا‌ و بدون در نظر گرفتن زمان به تعويق افتاده است. در اين ميان از آنجا كه با اعاده دادرسي موافقت شده است بنابراين پرونده براي بررسي فرستاده شده است. وي اظهار اميدواري كرد تا در اعاده دادرسي <محمد> كه در سن 17 سالگي مرتكب قتل شده است از قصاص تبرئه شود


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign