دفاع از بی دفاع

SCE Campaign
by SCE Campaign
16-Jun-2008
 

محمد مصطفايي

در هنگامی که اشک شادی برای توقف اجرای حکم بهنود شجاعی و محمد فدایی به مدت یک ماه از چشمانم جاری می شد خبر اعدام یک نوجوان محمد حسن زاده در سنندج که گویا سن وی از 18 سال نگذشته بود اشک شادیم، به گریه و ناله تبدیل شد ای کاش پیش از اجرای حکم باخبر می شدیم ولی افسوس که این نوجوان مظلوم دار فانی را به ناحق وداع گفته و به حال آرام خفته است.

از تمام کسانی که اطلاع رسانی می نمایند این استدعا را دارم تا به تمامی وکلای دادگستری و هر آن کس که ارتباط با حقوق کودکان دارند اعلام کنند که در صورت مطلع شدن از نوجوانانی که در در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال بوده و در معرض اعدام قرار دارند مراتب را سریعا به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به نشانی تهران – میدان آرژرانتین – شماره 3 – ساختمان کانون وکلا و یا با ایمیل اینجانب به نشانی mostafaeilawyer@gmail.com اطلاع دهند.


Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign