لمپنیسم حکومتی و ترور شخصیتی فعالان حقوق بشری آذربایجان


Share/Save/Bookmark

لمپنیسم حکومتی و ترور شخصیتی فعالان حقوق بشری آذربایجان
by Savalan
02-Sep-2011
 

در چند سال گذشته و خصوصا" در این جریان اعتراضات دریاچه اورمیه با موفقیت های آداپ (انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران) در شکستن جو بایکوت اخبار زندانیان سیاسی آذربایجانی تا حدی که وسعت این سازمان حقوق بشری اجازه می دهد کسانی که از این رهگذر ضررهای جدی دیدند و یا پروژه بایکوت آذربایجان را شکست خورده یافتند شروع به انگ زنی و تهمت گویی به این سازمان و علی الخصوص خانم فاخته زمانی نمودند. آنان با ادبیاتی که بی شباهت به ادبیات دروغ و فحش کیهان نبوده و با پرونده سازی علیه این بانوی فعال حقوق بشر سعی می کنند تا وی را از ادامه راه خویش بازدارند غافل از اینکه در دنیای کنونی تهمت زنی و توسل به گروه فشار بدون سند و تکیه بر واقعیات تنها به رسوایی هرچه بیشتر اتهام زنندگان می انجامد چه در غیراینصورت باید کیهان و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را باید موفقترین گروه این قبیل گروهها دانست که شاید هیچ ارگان و سازمان دیگری به گرد آنان نیز نرسند. این افراد که در صفحه های اجتماعی و با نام های مستعار فعالیت می کنند تومار دادخواستی را به خانم زمانی ربط می دهند تا از این طریق سعی در پرونده سازی و ترور شخصیت، غوغاسالاری، اتهام و انگ زدن بپردازند. دریغا که این به اصطلاح سند هیچ اعتباری نداشته و فقط مایه رسوایی پرونده سازان و کیهانیان رنگارنگ است. چرا که امضاهای گذاشته شده در سایت پتیشن آنلاین هیچ اعتبار و سندیتی ندارد و هر کسی می تواند به نام شخص دیگری پتیشنی باز کند. برای مثال می توانند نام احمدی نژاد را زیر هر پتیشنی بر علیه جمهوری اسلامی بگذارند!؟ کافی است ایمیلی بسازد و بعد با نام محمود احمدی نژاد امضایش کند. حالا از پرونده سازان خواسته می شود که لینکی را که در آن بتوان امضای خانم فاخته زمانی را با ایمیل معتبر شخصی اش که در سایت پتیشن آنلاین ثبت شده باشد را نشان دهند تا ادعایشان ثابت شود. تازه حتی امضای پتیشن آنلاین با قید کردن ایمیل واقعی یک نفر مثلا محمود احمدی نژاد هم ممکن است و این امضا فقط وقتی می تواند بی اعتبار شود که دارنده ایمیل متوجه این سوء استفاده شود و بعد با سایت پتیشن آنلاین تماس برقرار کند و خواستار حذف امضای مربوطه در زیر پتیشن شود.

حالا از کجا معلوم که این پرونده سازان دقیقا همین کار را نکرده باشند!؟ یعنی با نام و ایمیل شخصی خانم فاخته زمانی پتیشن را امضا کرده باشند و بعد خانم زمانی ایمیلی از سایت پتیشن آنلاین دریافت کرده باشد و متوجه این سوء استفاده شده و خواستار حذف نامش از این پتیشن شده باشد. آیا همین که خانم زمانی نامش را از این پتیشن حذف کرده، دلیل محکمی بر مخالفتش با محتوای این نوشته و سوء استفاده پرونده سازان از نارسایی های امضای دیجیتال نیست؟

گروهها که آلت دستی برای حاكمیت مطلق و استبدادی هستند بی دلیل نیست که روی خانم فاخته زمانی تمرکز کرده اند. چرا که ایشان نقش کلیدی در صدور دهها بیانیه معتبر بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران از جمله بیانیه کمیته ضد نژاد پراستی سازمان ملل داشتند. او دو سال قبل با دعوت سازمان ملل در اجلاس ضد نژادپرستی ژنو حضور داشته و برای اولین بار افدام به سخنرانی در خصوص نژاد پرستی علیه آذربایجانیها پرداختند. ترورشخصیت خانم فاخته زمانی توسط افراد و گروههای معلوم الحال در واقع تلاشی است برای دستیابی به هدفهای نژاد پرستانه این افراد که قادر به استفاده از روشهای اصولی نیستند و نمیتوانند منافع خود را به شیوه ی صحیح، مقبول و مطابق میزانهای اخلاقی بدست آورند؛ آنها از این طریق میکوشند با اعمال قدرت و براساس ترس و حذف روانی به مقصود خویش برسند و در این فرآیند آداپ و فاخته زمانی را در نظر دیگران نامطلوب وناکارآمد معرفّی کنند. این گروههای فشار با رواج چنین رفتاری در جامعه همواره سعی کرده اند روحیّه ی افراد و گروههای کارآمد را تنزّل داده و تضادهای گروهی را تشدید کنند. کسانی که از اتحاد ملیتهای که قربانی ستم ملی شده اند حراض دارند برای سرپوش گذاردن برمعایب واشکالات خود از جمله محروم کردن میلیونها انسان غیرفارس از حقوق ابتدایی خود یعنی تحصیل به زبان مادری به تحقیر و تخریب کسانی می پردازند که همواره روشهای حقوق بشری را برای رفع مشکلات درنظر داشته اند.


Share/Save/Bookmark

more from Savalan
 
Sahameddin Ghiassi

Unity is the only way that we can win

by Sahameddin Ghiassi on

Unity between all nations live in the third world with the cooperation against  of the misused people in other world is the only way, we can be free.

Alone we cannot do anything, they are united and we are disunited. That does not work. All nations under pressure and all people under the unjust should be united.