همسفران - باز آمدم

Sargashteh
by Sargashteh
27-Oct-2012
 

لیلا محمدی و بهنام ضیائی
بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم
در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم

شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم
چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

آن جا روم آن جا روم بالا بدم بالا روم
بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم

من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم
دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی
کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم
.
.
.
اینجا سبکبار آمدم
.
.
.
جان و دل آفگار آمدم


Share/Save/Bookmark

 
Souri

That one was very beautiful

by Souri on

Thanks for sharing. I did share it at facebook.

The lady Leila, has such a magical voice. I loved the performance. Both are very talented. More power to them.