دیدگاهای بعضی از هم میهنان افغانی ما در باره ایران


Share/Save/Bookmark

دیدگاهای بعضی از هم میهنان افغانی ما در باره ایران
by Sahameddin Ghiassi
17-Nov-2011
 

دوستان ګرامی  آنچه من خواستم برایتان بنویسم تنها روشن ګری بود و نشان دادن معیارهای دیګر که متاسفانه این معیار ها باعث نفرت شده است. همه چیز در دنیا نسبی است و مطلق بودن بسیار نادر است بخصوص در باره روشهای زندګی. روش آنان که دنیا را اداره میکنند و مردم را عملا برده ساخته اند بسیار روشن است و اګر در روزنامه ها خوانده باشید فریاد مردم غرب را هم به آسمان رسانیده است. حقیقت این است که ما همه اسیر یک مشت ثروتمندهای تریلیون دلاری هستیم و آنان با داشتن تیمهای مجهز علمی برای ما برنامه ریزی میکنند. جوان آمریکایی که از فرط بیکاری برای جنګی کور و ناشناخته بسوی مردمی میرود که نه تمدن و نه فرهنګ آنان را میشناند و عملا به او نفرت هم تزریق شده است تا خود ما که با هم در تفرقه و اختلاف و حتی نفرت بسر می بریم تماما ساخته دست آنانی است که میخواهند با وجود تفرقه و نداشتن اتحاد بر ما حکومت کنند. سرمایه های کشورهای ما را غارت میکنند و سرمایه مردم طبقه متوسط خود را هم غارت میکنند ویک مشت نفرت و بد بینی برای ما هدیه بجای میګذارند. اکنون هم از طرفی برای بی دینها مطلب درست میکنند و آنان را برضد حتی دینداران والا تحریک میکنند و از طرفی با آتش زدن به خرافات و تعصب های کور و امیال سرکوب شده جنسی ګروهی دیګر را تحریک میکنند. در غرب زنان ممکن است که نیمه برهنه از نظر فرهنګ ما در خیابان راه بروند ولی این دلیل این نیست که مردی بتواند مثل شرق به آنان انګشتی بزند.

 زیرا قوانین اینجا زن را حمایت و مرد انګولک کن را به زندان میفرستد.  آنچه مسلم است طبقه متوسط و فقیر در تمامی دنیا مورد بهره وری است ولی با تفرقه بین آنان خود آنان را برعلیه هم صف آرایی میکنند و بقول معروف از هر طرف کشته شوند به نفع اسلام است یا به نفع آنان ‎؟  آنان میخواهند اسلحه های خود رابفروشند و اګر جنګی و نفرتی نباشد کی اسلحه میخرد مثلا بمب های یک میلیون دلاری اګر نفرتی و جنګی نباشد فروش نخواهد رفت. آنان میخواهند که ثروتهای ملی مارا تاراج کنند ومسلم است که اګر مردم ما دانا و رهبران ما دلسوز باشند نمی توانند این کارها را بکنند همانطوریکه میدانید دولتهای اروپایی ها مردم چین را معتاد کرده بودند تا غارتشان آسان باشد. یا هند را به نحوی دیګر مورد استعمار قرار داده بودند. تعصب های کور تمامیت خواهی  منم منم کردنها و عقل کل بودنها است که ما را به این روز انداخته است بیش از سی میلیون تحصیکرده و متخصص کشورهای ما در غرب به خدمت مشغولند. بعضی از آنان حتی کارګران بدنی در غرب هستند. در صورتیکه در شرق آنان مدیر و سازنده بودند. مثالهایش کاملا عریان هستند قذافی میلیارد ها دلار اسلحه میخرد و بعد غرب همه آنها را نابود میکند تا دوباره خریداری شود. بهرحال آنان برنامه های خود را توسط خود ما ارایه واجرا میکنند. توهین و تحقیر هم  نداشتن وحدت در کثرت  تمامیت خواهی  حسادت های معمولی و جنسی شکستن حرمت همدیګر مسخره و دست انداختن هم  نفرت بین مذهبهای هم و یا نفرت بین بی مذهبان و متعصبان و کمبودهای جنسی همه دست مایه اینان برای برنامه ریزی است و خودتان ملاحظه کنید که در همین سایت به روشنی این روش هویدا است.  اما راه نجات  تحصیل و داشتن دانش  تساهل و ګوش کردن به مطلب های و تجربه های دیګراڼ کنار ګذاشتن تعصب و داشتن اخلاق واقعی  نه اینکه آنچه را برخود نمی پسندیدم بر دیګران روا و مجاز بدانیم  مطالعه در آثار ادبی و علمی بزرګان خودمان و جهان داشتن دیدی وسیع نسبت به مردم و فرهنګهای دنیا.

  و اتحاد بین مردم رنج دیده و غارت شده  طبقه متوسط و فقیر تمامی دنیا. حتی دین اسلام هم راهنمایی های ارزنده ای کرده است منتهی دینها و مکتب های اجتماعی در دست مردمی شیاد هست و از آن به نفع خود و سیستم غارتګر سو استفاده میکنند. هدف آنان بی تفاوت کردن  متعصب کردن  ظالم کردن ماست تا بتوانند همه مارا کنترل کنند. درست مثل ګلادیاتورها در روم باستان که از قدرت آنان برعلیه خود آنان و برای تفریح دیګران استفاده ویا سو استفاده میشد. بزرګان ما هم ګفته اند که اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است    چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.  دوش دیدم که شیخ با چراغ میګردد ګرد شهر   که از دیو دد ملولم او انسانم آرزو است.  متاسفانه مردم ما باحمله به دلسوزان جامعه راه را برای بی تفاوت کردن جامعه باز میکنند. احترام مردم ما به ثروتمندان و نفی دانشمندان فقیر و آزار و مسخره آنان هم راهی دیګر برای سیاست های استعماری و استحماری است. سرکوب زنان و مردان آزاده  و مسخره و آزار آنان و توهین و تحقیر نیز حربه ای کاری است که استعمار از آن سو استفاده کرده میکند و باحتمال خواهد کرد. این را بدانید که مردم دنیا کم بیش در زیر همین استعمار و استحمار بین المللی هستند چه درشرق چه در غرب شمال یاجنوب منتهی حربه هایی که برعلیه آنان استفاده میشود متفاوت است.   §                                                                                   §                                                                                  Mohammad Ibrahim Butshekan

برادر عزیز سلام ، بحث هایتان را دنبال كردم، و خواستم كه در رابطه ، من نیز ابراز نظر كنم . میدانم كه در غرب ازادی كامل ، به زن و مرد داده شده است . یعنی هركس میتواند لباسی را كه خوش دارد بپوشد . اما باید بگویم كه زیبایی انسان ...، و تفاوت انسان، با حیوانات در لباس است . اما نه به ان شوری شور ، كه در غرب است . یعنی كاملا برهنه هستند . و نه به این بی نمكی ، كه در كشور های اسلامی است ، یعنی كاملا پوشیده هستند . اسلام دین اعتدال است ، در دین اسلام حجاب نیست . نشان دادن روی ، و دست ها تا بند دست، و پاها تا بجلك مجاز است . زن ها حق كار و تحصیل را دارند ، حتی میتوانند به تجارت مبادرت كنند . حضرت خدیجه ع ، اولین زن مسلمان جهان ، و همسر حضرت محمد ص شغل تجارت داشتند . كه ممكن است بعد از ازدواج ، در اثر كبر سن، یا بی نیازی به ثروت، تجارت را رها كرده باشد .
درست است كه زن ها در انجا به خاطر عمل جنسی ، خودرا برهنه نمی كنند . یعنی وقت عمل جنسی، و اوقات دیگر زندگی شان مشخص است . اما انها، با وجود ان همه ازادی ، خوش نمی باشند . زیرا زن نیاز به محبت، و اسایش دارد . زنان غرب انقدر در كار غرق شده اند، كه نمی توانند به راحتی نفس بكشند .
طوریكه شنیده ام اكثر انها ، غذای خودرا در راه میخورند، ارایش خودرا در راه میكنند ، زن و شوهر هردو كار میكنند، یكی از طرف شب و دیگری از طرف روز كار میكنند . به روز ها نمی توانند یك دیگر را ببینند.. زیرا نرخ كار در انجا انقدر كم است ، كه كار مشترك انها، نمی تواند مصارف زندگی شان را تكافو كند . مثلا اگر عاید ماهانه شان چهار هزار دالر باشد، انچه كه بعد از تادیه مصارف ) قرضه یا كرایه خانه ، بیمه موتر، تیل و ترمیم موتر ، مصرف برق و اب ، غذای روزانه ، كسانی كه از اطفال شان مراقبت كنند، وغیره مصارف ، ( ممكن است ماهانه صد دالر پس انداز داشته باشند . طوریكه در اكثر مقالات خودت خوانده ام، تمام سرمایه غرب و جهان ، در دست تعداد انسان های محدود است .

 انها میكوشند كه از انسانها ، تا حد بالاتر از توان شان، استفاده كنند . انها را در حالت زندگی بخور و نمیر قرار داده اند . و باور كنید اگر انها به كارگر نیاز نداشته باشند، یعنی روزی برسد كه روبات ها، جای انسانها را اشغال كند. در انصورت ، تمام كارگران از بین خواهند رفت . زیرا انها ، تنها به مصرف كننده ها نیاز دارند . اگر روزی در سیاره ای دیگر، موجوداتی را پیدا كنند، كه خریدار تولیدات شان باشند، تعداد انسان های روی زمین، ممكن است از ده هزار نفر سرمایه دار تجاوز نكند . زیرا انها تنها به پول می اندیشند . برای انها، انسان و انسانیت معنی ندارد . فریب كلمات تسكین امیز دروغانه شان، و گریه های دروغین شان را نخورید . انها انسان های مغرور و خودخواه هستند . تا وقتی كه میتوانند از شما استفاده كنند، احترام ظاهری میكنند . وقتی كه به شما نیاز نداشتند ، باور كنید كه حتی سلام شما را علیك نمی گیرند . بازهم ما خواهیم بود، كه شما را هم وطن گفته، احترام خواهیم كرد

§                                                                                     §                                                                                    Mohammad Ibrahim Butshekan

برادر عزیز سلام ، بحث هایتان را دنبال كردم، و خواستم كه در رابطه ، من نیز ابراز نظر كنم . میدانم كه در غرب ازادی كامل ، به زن و مرد داده شده است . یعنی هركس میتواند لباسی را كه خوش دارد بپوشد . اما باید بگویم كه زیبایی انسان ...، و تفاوت انسان، با حیوانات در لباس است . اما نه به ان شوری شور ، كه در غرب است . یعنی كاملا برهنه هستند . و نه به این بی نمكی ، كه در كشور های اسلامی است ، یعنی كاملا پوشیده هستند . اسلام دین اعتدال است ، در دین اسلام حجاب نیست . نشان دادن روی ، و دست ها تا بند دست، و پاها تا بجلك مجاز است . زن ها حق كار و تحصیل را دارند ، حتی میتوانند به تجارت مبادرت كنند . حضرت خدیجه ع ، اولین زن مسلمان جهان ، و همسر حضرت محمد ص شغل تجارت داشتند . كه ممكن است بعد از ازدواج ، در اثر كبر سن، یا بی نیازی به ثروت، تجارت را رها كرده باشد .
درست است كه زن ها در انجا به خاطر عمل جنسی ، خودرا برهنه نمی كنند . یعنی وقت عمل جنسی، و اوقات دیگر زندگی شان مشخص است . اما انها، با وجود ان همه ازادی ، خوش نمی باشند . زیرا زن نیاز به محبت، و اسایش دارد . زنان غرب انقدر در كار غرق شده اند، كه نمی توانند به راحتی نفس بكشند .
طوریكه شنیده ام اكثر انها ، غذای خودرا در راه میخورند، ارایش خودرا در راه میكنند ، زن و شوهر هردو كار میكنند، یكی از طرف شب و دیگری از طرف روز كار میكنند . به روز ها نمی توانند یك دیگر را ببینند.. زیرا نرخ كار در انجا انقدر كم است ، كه كار مشترك انها، نمی تواند مصارف زندگی شان را تكافو كند . مثلا اگر عاید ماهانه شان چهار هزار دالر باشد، انچه كه بعد از تادیه مصارف ) قرضه یا كرایه خانه ، بیمه موتر، تیل و ترمیم موتر ، مصرف برق و اب ، غذای روزانه ، كسانی كه از اطفال شان مراقبت كنند، وغیره مصارف ، ( ممكن است ماهانه صد دالر پس انداز داشته باشند . طوریكه در اكثر مقالات خودت خوانده ام، تمام سرمایه غرب و جهان ، در دست تعداد انسان های محدود است . انها میكوشند كه از انسانها ، تا حد بالاتر از توان شان، استفاده كنند . انها را در حالت زندگی بخور و نمیر قرار داده اند . و باور كنید اگر انها به كارگر نیاز نداشته باشند، یعنی روزی برسد كه روبات ها، جای انسانها را اشغال كند. در انصورت ، تمام كارگران از بین خواهند رفت . زیرا انها ، تنها به مصرف كننده ها نیاز دارند . اگر روزی در سیاره ای دیگر، موجوداتی را پیدا كنند، كه خریدار تولیدات شان باشند، تعداد انسان های روی زمین، ممكن است از ده هزار نفر سرمایه دار تجاوز نكند . زیرا انها تنها به پول می اندیشند . برای انها، انسان و انسانیت معنی ندارد . فریب كلمات تسكین امیز دروغانه شان، و گریه های دروغین شان را نخورید . انها انسان های مغرور و خودخواه هستند . تا وقتی كه میتوانند از شما استفاده كنند، احترام ظاهری میكنند . وقتی كه به شما نیاز نداشتند ، باور كنید كه حتی سلام شما را علیك نمی گیرند . بازهم ما خواهیم بود، كه شما را هم وطن گفته، احترام خواهیم كرد

·                                    انور پچل ما از نام ایران وهرچیزی که بوی ایران را بدهد سخت متنفر هستیم. ملاهای ایرانی فاشیست های مذهبی وافراطیون هستند که دنیا را به صیغه کردن خلاصه کرده اند ومنتظر امدن مهدی موعود هستند که دمار از روزگار سنی ها (درقدم اول) وعیسوی ها ویهود بکشند.

کفار ایرانی فاشیست های نژادی هستند که از البیرونی وابن سینا ومولانا گرفته تا عطار وسنایی والبرت انشتاین وهیتلر را کوس پیوندی به ایران میزنند گویی که تمام دنیا در ایران ویا به گفته خودشان ایرووووووون خلاصه شده است. تشکر از برتانیوی ها که تحقیقات جنتیک شان نشان داد که ایرانی ها نه از نسل اریایی بلکه از یک نژاد وحشی وگمنام هستند. لعنت به روشنفکر ایرانی که به فکر تفوق طلبی نژادی است ویک هزار لعنت به ملاهای ایرانی که به فکر صیغه کردن زن برادر خود است

LikeUnlike · · Unfollow PostFollow Post · 10 hours ago

Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi
 
Sahameddin Ghiassi

توجه به یک خبر عاجل

Sahameddin Ghiassi


توجه به یک خبر عاجل
دولت اسرائیل اعلان کرد که به زوترین فرصت علیه ایران حمله خواهیم نمود وخاک ایران جز خاک اسرائیل خواهد شد
امریکا حمایت خود را اعلان کرد .
من که فکر کردم باید که حمله شود و ایران از نقشه دنیا نابود شود و خاک سیستان و خراسان باید به افغانستان سپرده شود


 
 • Ibrahim Moradi إيراني يك ملت خودخواه ومغروري است ما هيج وقت از ايران حمايت نمي كنيم وهر حرف كه بزنم از فكر خودم است نه مانند شما مزدوران پاكستان وعرب هاي جاهل كه زن هاي خودرا به پاكستان وعرب فروختيد وقتي اسامه بن لادن را به قتل رساندن فهميده شد كه در مدت ده دختر هاي ملا عمر را در كوه براي شان برده بودند ودر مدت ده سال كه در كوه زندگي مي كرده خيلي هم برايش خوش گذشته توف بروي شما بر دگان عرب جاهل

   


  Cost-of-Progress

  سپاسگزاری

  Cost-of-Progress


   

  باید از آخوند ها سپاسگزاری کرد. دیگه افغانی ها هم به ما بد و بیراه میگن. عجب روزگاری ...........

  ____________

  IRAN FIRST

  ____________