مرتضی محیط- انتخابات پیش روی امریکا

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
27-Oct-2012
 

انتخابات 6 نوامبر 2012 - نگاهی به حزب دمکرات و جمهوری خواه - جنگ با ایران-

- فقر در امریکا

Saeed Soltanpour interview with Dr, Morteza Mohit , on 2012 presidential election - US ECONOMIC policy-Rahehal TV prog.- T.E.N. TV

گفت و گوی سعید سلطانپور با دکتر مرتضی محیط


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour