بستن مجلس انتاریو ناقض دمکراسی مردم کانادا


Share/Save/Bookmark

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
19-Oct-2012
 

نگاهی به بسته شدن مجلس انتاریو و استعفای رهبر حزب لیبرال انتاریو - دالتون مک گینتی

بستن مجلس انتاریو از دید فوتبالی

کاپیتان تیم فوتبال لیبرال ها بعد از 16 سال توپ را بر می دارد و بدون اینکه بازیکنان دیگری هم در زمین هستندو داوری و خط نگهدار و 12 میلیون تماشاچی انتاریویی می گوید بازی تعطیل. به همین سادگی.

. من دمکراسی را از مردم کانادا یاد گرفته ام و قواعد باز ی سیاسی را از سیاستمداران کانادا. را از کشوری می ایم که در ان دو رژیم دیکتاتوری (با شدت و ضعف بر دیگری) حکومت کرده اند و مردم نقشی نداشته اند.

عضو جریان سیاسی هم که بوده ام چندان دمکرات نبود که دمکراسی را یاد مان داه باشند و تمرین کرده باشم.

با ان تعاریفی که به من در کانادایاد داده بودند این بستن مجلس عین دیکتاتوری است.

فلسفه هم نمی دانم.توجیه فلسفی این حرکت در دمکراسی چیست؟

سوال از اعضای ایرانی حزب لیبرال کانادا بالاخره این بستن مجلس کار درستی بوده است؟

ایا موضعی دارند یا چون عضو حزب لیبرال هستند مانند گذشته در این موارد سکوت می کنند. اگر این کار در افریقا شده بود بد بود ولی در کاناداخوب است؟

تقیه این دوستان در کشور دمکراتی مانند کانادا جالب است.

رسانه ها ی کامیونیتی ما رسالت خود را انجام ندادند. اطلاع رسانی درست نکردند. به گفته دوست با سابقه مطبوعاتی این رسانه از دگردیسی تکاملی به دگردیسی مزورانه چرخیده اند. و فکر میکنندا فکار عمومی جامعه ایرانی متوجه این تغییر جهت انان نمی شود. ایا این دو رسانه نباید می پرسیدند که :

ایا در این مدتی که مجلس تعطیل است نمایندگان حقوق نمی گیرند و یا انرا به صندوق دولت پس می دهند؟

ایا نمایندگان حزب لیبرال در مجلس از تصمیم اقای مک گینتی با خبر بودند؟ اگر نبودند یعنی توپ جمع کن هم محسوب نمی شدند.

چه برسد به 12 میلیون تماشاچی مانند من.

بررسی دلایل سیاسی و مالی پشت بستن مجلس توسط دالتون مک گینتی -

//www.blogger.com/blogger.g?blogID=19319261#a...

وب لاگ فارسی – بیان

برنامه راه حل

//www.youtube.com/glassceilingtv


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour