تنگه تنگ و دهان گشاد..

Roozbeh_Gilani
by Roozbeh_Gilani
29-Dec-2011
 

شنیدم که چند تا بچه اقای ناناز سرخ و سفیدو تپل مپل  مفت خوره فرنگ نشین شروع کردن به داد و فریاد که اگه نفت بابا جون سردار پاسدارم رو نخری، من از اینجا، درست از وست قلب امپریالیسم خونخوار میزنم با کی‌ بردم تنگه هرمزو بلاک می‌کنم! در ضمن صاحب رستوران چینی‌ نزدیک خونم تو لندن و لودمیلا جنده روسی همسایه هم قول دادن که بهم کمک کنند تو این کار خود جوشی تنگه بستن!

اگه من چیزی بهشون بگم که بهم میگن تو هوموفبی و استالینیستی و از این حرفا، بعدش هم بلاکم میکنند.

تو رو خودا، یکی‌ از شما که با این آقا زاده‌ها میونه خوبی‌ داره، بهشون بگه: آخه بچه تحصیل کرده، تو اگه تخم تنگه بستن داشتی که الان نشسته بود تو نطنز که بمب اتمی‌ بخری به جای اینکه ۳۲ سال قبل در بری بیای بشینی‌ وست قلب امپریالیسم. در ضمن اگه جنگ بشه که خودت و فک و فامیلت که اینجاید. بابای سردار پاسدارت هم می‌پره تو هواپیما در میره میاد همین جا. می‌مونند مردم بدبخت ایران که باید جزای دهان گشادی تو رو بدن. می‌مونند مردم ایران که تیکه پاره بشن با بمب‌های ناتو...


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani
 
divaneh

برای مفت خور همه چیز آسان است

divaneh


درست می گویی روزبه جان وقتی آدم به خوردن مال مفت که از دهان مردم دزدیده شده است عادت کرد به نظرش می رسد که همه چیز آسان است و با کشتی و هواپیمای حلبی هم میتوان جنگید. متاسفانه این هارت و پورتها باعث مشکلات برای ما هم شده است و الان چند روز است که آقا هرمز فرار کرده و ما نمی دانیم میوه هایمان را از کجا بخریم. حق هم دارد بدبخت، ایران می گوید میخواهم تنگه هرمز را ببندم. آمریکا می گوید می خواهم تنگۀ هرمز را باز کنم. آن یکی می گوید می خواهم هر روز از تویش کشتی رد کنم. هر کس دیگری هم بود می ترسید.