به فرمان ولی‌ فقیه، آب حرام است!

Roozbeh_Gilani
by Roozbeh_Gilani
04-Sep-2011
 

به نظر میاد که در امارات اسلامی سلطان علی‌ خامنه‌ای آب اصلا حرام شده، و کسی‌ حق استفاده از آب را ندارد.

باور نمیکنید؟ پس بفرمایید ببینید.

از یک طرف، هموطنان مقیم ۲۰۰ روستا در استان کرمان از آب نوشیدنی‌ بی‌ بهره شدند، آن‌هم در گرمای طاقت فرسای ۴۵ درجه.

از طرف دیگه هموطنان آذری ما که جرات کردند از ولی‌ فقیه به پرسند که چه بسر دریا چه شون اومده، دارند حسابی‌ کتک میخورند و اتهام تجزیه طلبی هم بهشون چسبیده شده.

اگه این کافی‌ نبود، جوانان تهرانی به خاطر "آب بازی"، از دست لات و لوت‌های لباس شخصی‌‌های ذوب شده در خط امام کتک حسابی‌ خوردند، دستگیر شدند، به زودی هم به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف خواهند کرد در صدا و سیمای سلطان علی‌ آدمکش. سردار رادان قلدر هم دستور داد که از این به بعد آب بازی بی‌ آب بازی.

بله، به نظر میاد آب، حق مسلم ملت ایران نیست!


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani
 
Maryam Hojjat

Good one, Roozbeh

by Maryam Hojjat on

From this barbaric Rahbar & his thugs everything is possible.  Wait & see!


SamSamIIII

where there is water there comes Bikini

by SamSamIIII on

So there you see the problem..

No more Aabb 4 you!!! ...NEXT!!!

Aab Natzie

regards!

&btw their next project is drying up the Caspean Sea :).