آگاهی‌ استخدام فوری

Roozbeh_Gilani
by Roozbeh_Gilani
30-Aug-2011
 

نیاز فوری به چند تا جنده ( ماده یا نره فرق نداره) برای کار در اینترنت.

وظایف:

فحش خار مادر دادن و تهمت زدن به هر کسی‌ که با رژیم ولی‌ فقی‌ مخالفت کنه. تهمت‌های توصیه شده: صهیونیست، ایپک، بمب الهی، ضدّ ایرانی‌، یهودی، بهایی و غیره،

پا نویس: برای رد گم کردند، اگه سوال پیش اومد، اصلا پشتیبانی‌ از ولی‌ فقیه نکنی‌ ها مرتیکه جنده !

مزد: کباب کوبیده مفتی، هر وقت شام در رستوران کورش بسیجی‌ در وستوود، کالیفرنیا

تقاضانامه‌ها رو به این ایمیل بفرستید

chief_prostitute@iri.gov

 

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani