تقدیم به....

persian westender
by persian westender
03-Mar-2011
 

تقدیم به " وی":

تنم پذیرائ زخمه‌های دشنه تو

سلاح کشتار جمعی است کرشمهٔ تو

زلال چشم تو میخوانَدَم به غرقابی

دو صد تشنه فتاده است، پای چشمه تو

***

تقدیم به رقیب که در صدد ربایش "وی" بود:

نگو که درخواستت را جواب نکرد

تمام نقشه‌هایت را بر آب نکرد

زور بیهوده زدی به "وی" شماره دهی‌

تو را به تخمدانش هم حساب نکرد

***

تقدیم به خودم:

آمد خبر که وقت نبرد است و گاه حرب، چه میکنی‌؟

سر در کتاب فرو بردی و جمع و ضرب؟، چه میکنی‌؟

وطن تو را میخوانَدَت پرشین! چه بنشستی؟

اصلا بگو تو در منتهی‌ الیه غرب چه میکنی‌؟

زمستان ۸۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

از لطف همگی‌ ممنونم

persian westender  شاد باشید

 


Jahanshah Javid

Excellent

by Jahanshah Javid on

Thank you.


Anahid Hojjati

persian westender, thanks for sharing your sincere poem

by Anahid Hojjati on

Dear pw, thanks for sharing your poem. Very emotional.


Souri

عالی‌ بود!

Souri


دوست ایرانی‌-غربی عزیز، همیشه گفته بودم و باز هم تکرار می‌کنم:

شما یک شاعر بسیار زبردست هستی‌!

همه شعرهات خواندنی و زیبا هستند.

این یکی‌ هم بالطبع از این قاعده مستنثی نبود.

با تشکر


Mehrban

PW

by Mehrban on

Whatever it is .... you've got it!

Your poems are knock outs!