ایران، آزادی بیان: کیانوش


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
22-Feb-2010
 

 

در پاسخ به دعوت نگارش مجموعه: ایران، آزادی بیان

 

کیانوش فقط حرفی‌ داشت برای گفتن 

نه تفنگی، نه فشنگی، نه به دستش دشنه‌ای بود.

و ایده‌ای داشت برای نگاشتن

نه جنگی، نه دعوایی، نه به خون کس تشنه‌ای بود.

کیانوش قلمی داشت از برای نوشتن

نه یالی، نه کوپالی، نه برج عاجی داشت.

کاغذ پاره‌ای همه زندگیش بود،

نه به دینار و درهم احتیاجی داشت.

کیانوش تنها قلبی داشت برای تپیدن

شوری به سر و دردی به جان داشت.

بغض‌هایش همه فرو خورده بود و

خشمی ناپیدا از این خفقان داشت.

 ***

اکنون کیانوش را میبینم،

 چمباتمه زده در کنج چهار دیواری

ذهنش همچنان میدرخشد در تاریکی

آرام زیر لب آوایی میخواند نامفهوم،

که دیوارهای زندان را به تعظیم وا میدارد.

 اسفند ۸۸

 


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you...

by persian westender on


....for reading Monda Jan.  

 


Monda

Very touching poem

by Monda on

Thank you Persian Westender.


persian westender

Azadeh jan

by persian westender on


Many thanks for your kind comment. Your presence and contribution in this site is much appreciated. 

Best


Azadeh Azad

Beautiful ...

by Azadeh Azad on

and striking poem. Thank you, dear friend.

We shall overcome,

Azadeh


persian westender

Dear Nazy

by persian westender on


I would like in return, also to thank you for encouraging us to write about freedom of expression; a concept which many of us yet need to appreciate.

 

Cheers 

 


Nazy Kaviani

Dear persian westender:

by Nazy Kaviani on

A beautiful poem, full of thought and compassion. Thank you so much for accepting the call my friend. There are different statistics about just how many people are in prison for expressing their opinions since the Iranian presidential elections. The number is somewhere between 3,000 and 4,000 I understand. All those people are paying a price for having a conscience. When it's all said and done, Ahmad Zeid Abadi will be serving his prison term in exile in Gonabad, and he will be deprived of political and social activities for the rest of his life--all because he wrote things. The prison walls, the entire country, and all humanity must stand to bow to this man's courage and his conscience. The Kianoush of your poem is in esteemed company, westender Jan.


persian westender

آذرین عزیز

persian westenderمرسی‌ بابت کامنت دلگرم کننده.

 


Azarin Sadegh

Nice!

by Azarin Sadegh on

Very well-written and effective!

Thanks! Az.


persian westender

دوستان گرامی‌

persian westenderسپاسگزارم از لطف همگی‌ تان. به امید آزادی

 


divaneh

Beautiful

by divaneh on

No more can be said.


AIAW

Thank you!

by AIAW on

Thank you very much for accepting the call and for your poignant poem, persian westender.


Anahid Hojjati

Dear persian westender, great poem.

by Anahid Hojjati on

 

 

Dear persian westender, I liked your poem very much.  In addition to its strong message, I liked the musicality of it.  Thanks.


Anonymouse

Very nice. We have a love for freedom that can't be denied.

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

nice poem

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang