این یکی‌ عوض نشده

persian westender
by persian westender
03-Feb-2010
 

اگر پوست بدنم چروک میشود

و استخوان های تنم، پوک میشود

اگر قلبم یکی‌ در میان میزند و

اگر کمرم درد می‌کند.

اگر سرم گیج میرود و بدنم

یک دفه عرق سرد می‌کند.

اگر چشمانم دو تا می‌بیند و

اگر نفسم تنگ میشود.

مغزم که روزی چو کامپیوتر بود

حالا همش "هنگ" میشود.

اگر نای راه رفتن ندارم و

عضلاتم شل میشوند.

اگر به لیست مرض هایم

مرض‌های جدید اضافه شدند.

اگر سیستولیک‌ام بالا رفته و

دیاستولیک از آن بتر(بد تر).

صدای ضربان قلبم میزند

آهنگ بالا تر از خطر.

اگر سر پر مویم تاس میشود.

هیکلم که روزی آرنولدی بود

انگار دارد قناس میشود....

 

تنها یک چیز در من است

که دستخوش مرض نشده.

دل من هنوز عاشق توست

این یکی‌ اصلا عوض نشده....

 

 

بهمن ۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Divaneh jan

by persian westender on


Your comment is appreciated.

 


divaneh

Humorous love

by divaneh on

Excellent mix of humour, love and maturity. As they say "Doud az kondeh paa misheh"


persian westender

Dear Anahid

by persian westender on


 

You are right! I had the same experience until I realized that this expression is in fact a well-wishing, particularly for the era when mortality in young age was high.

Cheers

 


Anahid Hojjati

Dear pw, "peer sheen" is an interesting comment.

by Anahid Hojjati on

An old fmily friend used to tell us when we were kids:

پیر شین

I used to get upset and think of this as a mean comment before  I realized that this is a wish for someone to live long.


persian westender

پیر شین!

persian westender 

از لطف همگی‌ ممنونم.

 

 


Multiple Personality Disorder

Mother of all poems of declaration of love by an aging man

by Multiple Personality Disorder on

Very nice!


Anahid Hojjati

Dear pw, nice poem and it reminded me of my pains

by Anahid Hojjati on

 

Dear pw, nice poem that you have written.  Because of recent heel problems that I have had, I appreciate especially these lines of your poem:

اگر نای راه رفتن ندارم و

عضلاتم شل میشوند.

Thanks.


Anonymouse

بسیار جالب! ‌ای کاش برای آخر عمر خدا بیشتر فکر کرده بود!

Anonymouse


Everything is sacred.