من و "هر روز"

persian westender
by persian westender
15-Dec-2009
 

من رفیقی دارم...نام او "هر روز" است.

من و "هر روز"، در این بند بزرگ

هر دو هم سلولیم

من و "هر روز"، هر روز خدا

از پس میله این پنجره ها

به سنگینی‌ برف

به قد خم شده شاخ درخت...که نشکسته هنوز

به سبکبالی پرواز کلاغی مرموز

چشم بر میدوزیم.

من و "هر روز" گاهی‌، باری

خاطرات خویشتن را با هم

باز بر میشمریم،

عجب

زندگی‌ نامه من با "هر روز"

هر دو‌شان یکسان است...

***

...دیر بازیست که "هر روز" از این جا رفته است

به دلیلی‌ واهی

هر روز را به بند انفرادی بردند

هیچکس باکش نیست،

دل من تنگ شده است.

من در این گوشه سرد

"از برای هر روز

"در ازای هر روز

چوب خط میشمرم....


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Dear Orang, Anonymouse, and Mehrnaz,

by persian westender on

Thank you for the kind words...

 


MEHRNAZ SHAHABI

Persian Westerner jan

by MEHRNAZ SHAHABI on

What a beautiful poem.  It will stay with me.  Thank you.


Anonymouse

Very nice! Rhymes with hajarol asvagh man roshani baghcheh!

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

Very nice

by Orang Gholikhani on


persian westender

Souri, Nazy, and Noosh Afarin

by persian westender on

Thank you so much for your comments....

 

"Be Omide Azadi"

 


Noosh Afarin

   غم کلامتان

Noosh Afarin


 

 غم کلامتان قلبم را اکنده از درد کرد، بسیار شیوا  غم «هر روز» عزیزان به بند کشیده مان را به تحریر کشیدید. انتظار برای روز وصال بسیار سخت و سوزان است. اما آن نیز با تمام سختیهایش بسر خواهد آمد، و تنها نگاه به افقهای اینده است که انسانها را پای بر جای بسوی خود میخواند.
به امید رهایی هموطنان و کشورمان
پایدار باشید

 

                         آنکه ناموخت از گذشت روزگار، پنجه ی مرگش شود آموزگار

 

 

 

 

 

 


Nazy Kaviani

Very nice!

by Nazy Kaviani on

Lovely poem, Westender Jan. Thank you.


Souri

Excellent!

by Souri on

I really really loved your poem! Very beautiful.

Thank you.


persian westender

Merci divaneh

by persian westender on

...for reading my poem.

 


divaneh

Very nice

by divaneh on

Thank you for this nice poem.