ضماد

persian westender
by persian westender
17-May-2009
 

گاه با خود میاندیشم

با اینهمه رنج هایی‌ که برده ام

چگونست که زندگی‌‌ام را نمرده ام؟

***

از سر ناچاری،

 چار چیز را در هاون میکوبم:

دو نت گمشده از اجرای گمنام کنسرت ویلنسل

چند هق هق فرو خورده

چشم اندازی سرد و تاریک از نیمه شب

ورق پاره‌های اشعار نیمه تمام....

آنها را خوب میسایم

و از اینهمه ضمادی میسازم برای این زخم کهنهٔ ناسور

که غرش دردهایش در فضای اجتناب ناپذیر پشیمانی

طنین می‌ افکند

قدر همه چیز را دانسته ام، حتی رنج هایم

و خاموش میخوانم:

من درد میکشم...پس هستم

 

مارچ ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

The Poultice

by persian westender on

Sometimes I wonder

With all the sufferings which I’ve endured

How is that I am still alive?

***

In the mortar of desperation

I grind four elements:

-          Two lost notes of an unheard violoncello performance 

-          A few suppressed laments

-          A landscape from a dark and cold midnight

-          The torn papers of my unfinished poems

I grind them well

And by them I make a poultice

For this old and festered wound

which snarls of its aches,

Is echoing through the ambience of my remorse

I’ve appreciated everything in my life, even my torments

So that I’m humming quietly:

I suffer....therefore I am.

 

 


persian westender

Azarin

by persian westender on

I’m humbled by your kind words of encouragement.

 


Azarin Sadegh

Moving poem!

by Azarin Sadegh on

I loved every bit of your heartfelt poem! Every word, every line...great poetry, very moving!

You are a true gifted poet!

Thank you for sharing,

Azarin

PS:I saw the last comments about "l'ame enchantee" and Annette Riviere...I love Romain Rolland! One of my favorites! Like Souri-e aziz, his work changed my life, especially Jean Christophe (which I've read 3 times in my teen years...Ah javaani kojaai ke yaadeat bekheir!)


Anahid Hojjati

Beh-Azin was such a great translator

by Anahid Hojjati on

I want to join Souri and write: Rouhash Shaad, Beh-Azin.


Souri

dear PW

by Souri on

The Enchanted soul, I read it when I was 19 and it changed my life. I think since I'd read that book, my views have changed about many thing in life. Beh-Azin, is one of my favorite. Jaane Shifteh and Jean Christophe, were both form Roman Rolland, translated (very ostadaneh) by the late Beh-Azin. Rouhash Shaad.


persian westender

Souri

by persian westender on

No need to be sorry! I read The 'Enchanted Soul', when I was only 17. I don't remember anything of it, except it was translated by Beh Azin.

Cheers

 


Souri

OMG ,, Razi

by Souri on

How do you remember that? that was the name of Anette Riviere. Riviere like roudkhaaneh...OMG I miss that story again!! Thanks for reminding me of Roman Rolland again. Have you read Jean Christophe too?...

Sorry I may derail the subject, Sorry Pw. I got too exicted !

 


default

Souri

by Razi (not verified) on

من هم ضماد را نمیدونستم. در فرهنگ فارسی اینو پیدا کردم
1 - بستن چیزی بر جراحت . 2 - پارچه ای که زخم جراحت را با آن بندند . 3 - دارویی که روی زخم گذارند مرهم

کتاب جان شیفته را من چندین سال پیش خوندم ولی همیشه روی حرفهاش فکر میکنم .

"رودخانه به سوی دریا روان است بی آنکه هیچ ساکن باشد!زندگی که گام می‌سپارد... روبه پیش!جریان،‌حتی در مرگ،‌ما را با خود می‌برد... حتی در مرگ ،‌ما پیش خواهیم بود.


Souri

Hey mikhastam commetn nazaram...!

by Souri on

dear PW,

As you know I'm very interested to all your works and this one is really one of the most beautiful. I don't know what Zemad means really but I could guess it should be something like a "majoon" or a mixture (?)

PS: Razi, I'm so glad to see you know Roman Rolland and also my favorite of Roman Rolland the " Enchanted soul"...

I'd read it both in Persian w(hen I was younger) and also in French. Roman Rolland is a great writer of the 20 century. Thanks for bringing a qout from him. That was great!


default

PW when translating try to

by Jaafar Sadegh (not verified) on

PW when translating try to remember the idea that made you write this poem. That idea, the essence, the light bulb that went on in your head, is universal and international.

Suffering and dealing with pain is part of life in all languages. We can all feel it but we can not all convey it in a poem.


default

رومن رولان,در

رازی (not verified)


رومن رولان,در آغاز "جان شیفته" میگه:
جنس آدمی, از نرینه و مادینه, تنها به بهای سختیها و مبارزه با مشکلات زندگیست که ساخته میشود.

من بخصوص بیت آخرشعرتون را دوست دارم, من درد میکشم پس هستم....
نقطه ای که شاید از شدت درد و بی حسی و نام شدن به آن برسیم!


persian westender

Dear Jaafar Sadegh,

by persian westender on

It looks like I missed your comment. For some reason it appeared later on the thread. I apologize for that. I‘ll translate the poem in next couple of days, although I don’t think it would convey the same message as it does in Farsi. Thanks for reading and liking my work.  

 

 


Orang Gholikhani

Cogito ergo sum

by Orang Gholikhani on

When you think you start doubting. This video is interesting

//www.youtube.com/watch?v=rkdpsgrAHDQ


persian westender

Orang jan. I thought the

by persian westender on

Orang jan. I thought the original statement of Descartes was “ man ‘shak’ mikonam, pas hastam...”. Thanks for correcting me.

Red wine, thank you for your comment.

 

 


Red Wine

...

by Red Wine on

عاشق بودن

تحمل رنج و درد و توانايی غلبه و از ياد بردن اين رنج و درد است...

موفق باشيد.


Orang Gholikhani

من درد میکشم...پس هستم

Orang Gholikhani


nice poem,  I apreciated it. your heart is a beautiful one.

Very smart your "reuse" of Descartes's sentence "Je pense donc je suis", I think so I am. French believe a lot in this sentence. For Iranians your sentnce is more appropriate:

من درد میکشم...پس هستم

 Orang 


persian westender

بسیار ممنونم

persian westender


جهانشاه، مینا، ام پی‌ دی، منوچهر، و اناهید گرامی‌،

از بابت کامنت‌های دلگرم کننده تان بسیار ممنونم. 

 

 


default

Very nice and deep poem. I

by Jaafar Sadegh (not verified) on

Very nice and deep poem. I wouldn't call it particularly too painful or sad, I'd call it deep.

PW can you translate it in English? or at least attempt to? I think this is one of your best work and deserves an English version.


Anahid Hojjati

Your poem goes easily to my heart as Orang would say

by Anahid Hojjati on

Dear PW, many times, your fantastic poems resonate well with me. This is one of those times.  Your poem and my liking of it reminds me of "Orang" 's comment on my "Poetry and me (1)" blog.  At the end of his comment, "Orang" wrote:"I remarked when a poem come from heart goes easily to other hearts."  I especially like where you write about:

چند هق هق فرو خورده   و    ورق پاره های اشعار نیمه تمام


Manoucher Avaznia

با خود

Manoucher Avaznia


با خود اندیشیدم

سخن زیباییست

که چکیده ست به راز

از نوک صاعقه سای قلم زیبایی.

همرهت همدم باد.

زخم تو مرحم باد.


Multiple Personality Disorder

Very well said,

by Multiple Personality Disorder on

I was becoming complacent in my existance, therefore it won't hurt to have some more pain in my life.


minadadvar

PW

by minadadvar on

Great poem,  touching, sad and deep.


Jahanshah Javid

Powerful

by Jahanshah Javid on

All the pain aside, great poem.