پرندهٔ مدرنیته

persian westender
by persian westender
07-Sep-2012
 

مژده رسیدنِ اندوه،

به خطِ تولیدِ انبوه

و جشنی که همهٔ وزیران را راضی‌ می‌کند...

خوردنِ شله زرد، در جلسه‌ احضارِ روح

و یک شبحِ جامانده زیرِ میز

که دارد یواشکی

با "نینتندو" بازی می‌کند

شعر: چند قافیه ‌ ساده لوح، اتفاقاتِ باشکوه

یک مضمون شیطانی که به ساحت شعر، دست درازی می‌کند

کوه

کوه باش مثلِ کوه باش.. باشکوه باش..باش کوه باش..باشکوه

اینک شاعر ناراضی‌، در فضای مجازی، کمی‌ نکته پردازی می‌کند

***

پرندهٔ مدرنیته

همیشه تنها می‌خونه

پرندهٔ تنهای دشت!

وقتشه برگردی خونه؟

لونه‌اش کجاس؟ دونه اش کجاس؟

خونه نداره طفلکی

رو بادای بیابونه

همیشه تنها می‌مونه

پرندهٔ مدرنیته!

تابستان ۱۳۹۱


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender