خاطره‌های آینده


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
01-Feb-2012
 

بیائید ۷۷ سالگی خویش را تصور کنیم

برای یکبار هم که شده ذهن خویش را

از خاطره‌های آینده پر کنیم:

"میم" فکر کرد که در آسایشگاه سالمندان خواهد بود و از صبح تا شب خیره به تلویزیون چشم خواهد دوخت.

بعد اندیشید که شاید کارتون "اسپونج باب" برنامهٔ مورد علاقه اش خواهد بود. و با یک حس ناگفتنی در میان نگاه پرسش آمیز پرستارها این کارتون رو هر روز نگاه بکنه. شاید با اندوه و نوستالژی به یاد بیاره که چقدر کودکانش در حدود سنّ مدرسه ابتدائی اون رو به تماشای این کارتون دعوت میکردن و اون وقت این چیز‌ها رو نداشت. شاید بچه‌ها دوست داشتند پدرشون رو در شادی دیدن این کارتون سهیم کنند، و اون بیشتر به فکر قبض برق بود و حتی شاید چند بار تلویزیون را در وسط کارتون خاموش کرده بود و بچه‌ها رو دعوا کرده بود. طفلکی‌ها از مدرسه برگشته بودند و تکلیف درسی‌ هم نداشتند. ولی‌ میم بی‌ دلیل اونهارو از دیدن کارتون محروم کرده بود. بعد یادش اومد که کوچیکه یکبار گفته بود " کاشکی‌ خدا یه بابای دیگه به اونا داده بود" و میم ته دلش از این حرف خنده اش گرفته بود....

...حالا اون بچه‌ها بزرگ شدن و رفتن پی‌ کارشون، و میم بعد از این همه سال غم شادی دیدن کارتون اسپونج باب رو تجربه میکنه و اون موقع‌ها رو در خاطره‌های دوباره زنده شده مرور میکنه... تنها و ساکت روی نیمکت هال خانه سالمندان..

بعد میم یادش اومد که اینها همش یه خاطره از آینده است و اون وقت داره که از بچه هاش بخواد که با هم کارتون اسپونج باب نگاه کنن، ولی‌ الان وقت چکاپ دکتر بود که انگار به یه چیزهایی مشکوک شده بود. واسه همین پرستار‌ها اومدن بردنش تو اتاق بغلی و اون دیگه چیزی یادش نمیاد...فقط یادش میاد روی یه تابلو نوشته بودن "Dementia Ward"...


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you all...

by persian westender on

..for reading.

 

JJ, rest assured that so far there is no scientific evidence supporting relationship between liking Sponge Bob, and the dementia :-)

 

Best

pw  

 


Jahanshah Javid

early dementia :)

by Jahanshah Javid on

Thanks PW. Enjoyed it. Although I was sort of alarmed too. I discovered Sponge Bob about a year ago and became an instant fan. I guess that's not a good sign? :))


Anahid Hojjati

Interesting blog PW.

by Anahid Hojjati on

Thanks for sharing.


Esfand Aashena

من که آینده‌ام را در ۷۷ سالگی یا مرگ یا مصدق میبینم!

Esfand Aashena


یا چندرغازی باقی‌ مانده یا از طریق بازنشستگی بهمون میدن که بخوریم و بخوابیم یا خانهٔ سالمندان اگر خانهٔ سالمندانی اصلا باقی‌ مانده باشد!

این جور که دنیا پیش میرود قرار است همه چیز خر تو خر شود و اقتصاد دنیا روز از روز ور شکسته تر!  احتمال زیاد دارد که در ۷۷ سالگی ما در کوچه و کنار به امان خدا رها شده و بابت یک لقمه نان مثل گذشته‌های دور با گربهای محل جنگ و جدال داشته باشیم!

Everything is sacred