نوروز آمد

Payam Mim
by Payam Mim
19-Mar-2011
 

این اجرا تمام رنگی متعلق به نوروز سال 1355 می باشد. ده سال قبل از آنکه اولین کانال تلویزیونی در ترکیه یعنی کانال تی آر تی رنگی بشود. زنده یاد هایده در سه گاه می خواند و انوشیروان روحانی با ارگ معروفش آن را همراهی می کند. معروف بود که کارخانه یاماها ژاپن این ارگ را که دارای ریتم و صداهای شبیه سازی شده برای موسیقی ایرانی بود را به سفارش انوشیروان روحانی به مبلغ پانصدهزار تومان آنموقع ساخته.

نام بانوی چنگ نواز را نمی دانم ولی جالب است بدانید چند سال پیش در صدا وسیما برای قطعه ای احتیاح به چنگ داشتند و کسی را پیدا نکرده بودند که چنگ بنوازد و به ناچار ازسینتی سایزر استفاده کردند.

یاد هایده گرامی و برای استاد روحانی عمر طولانی آرزو می کنم.

سال نو مبارک و شاد باشید. 


Share/Save/Bookmark

more from Payam Mim
 
Maryam Hojjat

Happy NowRoz to you

by Maryam Hojjat on

Beautiful & timely song.  Thanks


Emrooz

-

by Emrooz on

Wishing you and All a healthy, prosperous and wonderful New Year too. A year in which hearts beat with true happiness.