کسی که در مبارزه سهمی ندارد , از ناکامی ها حتما سهمی خواهد برد


Share/Save/Bookmark

oktaby
by oktaby
16-Dec-2009
 

' The fear has been transposed from the body of the people to the body of the regime.'. Excerpts from Khyaboon issue #56 and also from the same issue a poem from Bertold Brecht translated by Ali Abdollahi....

حكومت آرزوي خود را با واقعيت اشتباه گرفته است. آنها كوشيدند با قتل و تجاوز و شكنجه فضاي رعب و ترس را ايجاد كنند. آنها هر كاري كردند تا مردم بترسند و در كنج هاي عافيت خود عقب بنشينند. اما، اما مردم بيان اين كلام شدند كه  :              هراس من از مرگ نيست     ترس من از مردگي است      هراس من از تازيانه نيست    درد من از بردگي است

شجاعت شگفتي آور مردم در خيابان ها تمام محاسبات رژيم را برهم ريخته است. مردمي كه بازو به بازوي يكديگر داده اند نمي ترسند آقايان. شما هستيد كه از وحشت سرنوشت خود پس از سرنگوني حكومتتان در پيراهن هاي چريكينتان مي لرزيد
  *********************** 

 شعر از برتولت برشت        ترجمه ی علی عبداللهی

برای کسی که به وقت آغاز مبارزه

کنج خانه می خزد

و می گذارد دیگران برای خودشان بجنگند

:باید به هوش باشد، زیرا

کسی که در مبارزه سهمی ندارد

از ناکامی ها حتما سهمی خواهد برد!

حتی کسی که بخواهد از مبارزه تن بزند

:باز هم از مبارزه تن نزده، زیرا

کسی که در جبهه ی دوست در کنارش مبارزه نکرده

بی شک مبارز جبهه ی دشمن و همرزم اوست
 


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
Simorgh

Powerful commentary Oktaby

by Simorgh on

let them feel the fear they have put on people for 30 years.


oktaby

Dear Kaveh, I find it very real

by oktaby on

Glad you appreciate it as well. For evil to succeed good men need do nothing.

OKtaby


default

Dear Oktaby,

by Kaveh Parsa on

What a wonderful commentary on Fear and an even more wonderful poem on the consequences of inaction when facing a battle.

Thank you

KP