برای تسریع در تحویل جسد

برای تسریع در تحویل جسد
by oktaby
13-Jul-2009
 

خواهش میکنم این را به همه اطلاع بدهید:امروز که خانه مادر رفته بودم(حوالي مرکز تهران) شنيدم که داماد همسايه شان يکي از کشته شدگان حوادث اخير است.چون با پسر همسايه دوست قديمي هستم رفتم پيشش که ببينم اش و حالش را بپرسم و تسليت بگويم د رخلال حرفش چيزي گفت که کم بود از تعجب شاخ دربياورم.م يگفت براي تحويل جسد که رفته اند به انها گفته اند که با امضاي برگه اي که ثابت مي کند مقتول بسيجي بوده است هم در تحويل جسدشان تسريع مي شود و هم احتمال اينکه به جاي خوردن انگ ضد انقلابي بر نام مقتول بر چسب شهيد بزنند و ا زمزايايش خانواده اش را برخوردار کنند هست و دوستم مانده بود که چکار کنند چون مقتول هيچ اعتقادي به اين حرفها نداشت و فقط براي اعتراض به انتخابات به تظاهرات رفته بوده است.خواستم اين را اطلاع بدهم تا با اين تاکتيک جديد که مي خواهند بر نام مقتولان برچسب بسيجي بزنند و ان را به عنوان تلفات خودشان معرف يو مظلوم نمايي کنند آشنا باشيد


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby