شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

oktaby
by oktaby
24-Feb-2011
 

No ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...comment


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

MPD

by oktaby on

 

درود برای افزودن متن شعر مصطفی بادکوبه‌ای

 

Oktaby


Multiple Personality Disorder

متنِ شعر

Multiple Personality Disorder


.

چنديست دلم يكدله با فتنه‌گران است
این هم به یقین معجزهء دورِ زمان است

چون فتنه‌گری بانگ عدالت‌طلبی شد
دل بهرِ خدا یکدله با فتنه‌گران است

بیداد چو شد میوهء آزادی و قانون
بیچاره دلم عاشقِ ظلم و خفقان است

جائی که چکد خونِ دل از ابرِ بهاری
والاه که بهاران خجل از فصل خزان است

روزی که شب قدر بود شام جهالت
قرآن متنفر ز حلول رمضان است

زاهد که وضویش همه از خونِ دلِ ماست
تکبیرِ نمازش به یقین ننگ اذان است

دیروز چو حلقومِ ندا غرقهء خون شد
فردا به خدا روزِ ندای همگان است

با مرگ دو صد آرش و سهراب و سیاوش
این مامِ وطن دل‌ نگران، دل نگران، دل نگران است

دیدیم به دنبال هوا و هوسِ شیخ
هر لحظه فرامینِ خدا در نوسان است

چون با تو جهنم شده این ملکِ اهورا
بی تو به یقین غرفه‌ای از باغِ جنان است

ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین؟
جائی که وطن یکسره در آهء فغان است

ای غره به همدردی با غزه و لبنان
آن کُرد و بلوچ است که در حسرتِ نان است

هر چند نبینی تو ولی ملتِ ایران
شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

بر ملتِ ما تکیه کن ای شیخ که بینی
هرگوشه یکی آرش با تیر و کمان است

سوگند خدا را به قلم نیز نخواندی
در کیش تو اصحاب قلم مدحیه‌خوان است

از بس که شکستید قلم های مخالف
هر نشریه ماتمکدهء اهل بیان است

بر دوش منه بار ستم را هله ای شیخ
این بار گران، بار گران، بار گران است

این بانگ نه بانگیست که از یأس برآید
حلقوم امید است که با جامه‌دران است