رنج در قلعه‌های گنج

رنج در قلعه‌های گنج
by oktaby
26-Jan-2011
 

* (شامل بعضی‌ صحنه‌های ناهنجار) *   //www.kalam.tv/fa/video/60923/index.html   ویدئویی از زندگی‌ درد ناک ساکنین شهرستان قلعه گنج

هر از چند گاهی‌ دریافت ویدئو یا نامه‌ای از یکی‌ از دوستان یاد آور دوبارهٔ این ننگ خونخواری است که دامن ایران زمین را گرفته. دیدم و سر از شرم به روی میز گذشتم. واما وقت و حال و حال گیری ما کجا و ننگ و فقری که مردم ایران را درگیر شده کجا. این قصهٔ ایرانیانی است که مثل من و تو یا زمان بروز این فاجعه حتا در ایران نبودند، آنانی‌ که خارج شدند، آنانی‌ که ماندند ولی‌ روزی دارند و کسانی دیگر که اسیر این خفّت نیستند. در ایران کم سفر نکرده بودم و فقر و کم امکانی کم ندیده بودم ولی‌ این خفّت و ذلتی که اکنون میبینیم حتا در سی‌ و اندی سال پیش و در زمان نفت بشکه‌ای ۵ و ۱۰ دلار هم در ایران ندیده بودم و نه شنیده. حالا بلا‌هایی‌ که سر کارون و خزر و ارومیه و بقیهٔ منابع طبیعی و انسانی‌ و اجتماعی ما آورد‌ند بحثی‌ و ننگی دیگر است. ساکنی از شهرستان در دقیقهٔ ۸:۵۰ مختصر حال مردم شهرستان را توضیح میدهد. اکتابی


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

oktaby


divaneh Jaan,

I corrected the link and added pix of a school inside a bus (Gorgan). Have also added pix of Masjid Soleiman (the one you refere to), Oroomiyeh and Karoon drying. I think you may have some direct memories of the latter.

Rapist republic has no regard for human life & condition so Iran's environment from green of the north to Karoon is the mercy of their greed and incompetence way beyond 

//negahie.blogspot.com/2010/12/blog-post_1571...

//www.ahvazpress.com/?p=148

//www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=103450

Oktaby


divaneh

Hearth wrenching

by divaneh on

These poverty stricken people are by no way an exception. We recently saw another similar video from Khorasan. The recent lifting of subsidies will only make it much harder for these people who do not even have an ID never mind bank accounts and the ability and education to claim the hand outs.

I had difficulty viewing the video using this link. If you face similar problems just replace the Persian numbers with English numbers in the link and the link will work. Thanks for sharing Oktaby jaan.