و سرملای بی‌آزرم تجاوز را به این نا پاسداران می کند تجویز


Share/Save/Bookmark

و سرملای بی‌آزرم تجاوز را به این نا پاسداران می کند تجویز
by oktaby
26-May-2010
 

یشکش به زندانی سیاسی, تـو تنـها نیســتی

تو تنها نیستی ای مرغ شبخوان سحرآوا

بخونپاش دهان کنج قفس با قفل زندان می کنی نجوا

سخن می گویی از دیروز و از امروز و از فردا

و از فردای فرداها

و پژواک صدایت می خراشد شیشه‌های عمر دیوان را

و نقبی می زند تا هر کجا و ناکجای برزخ تاریخ

و در هر پیچش سرگشته ی ظلم و زبونی‌ها

به چشم خویش می بینی خروش و خشم خونبار دلاورها و خونی‌ها

و می بینی که هر گُردی بپای بیدق آزادگی سر می کند سودا

***

تو تنها نیستی در چار دیواری که طولش کمتر از عرض است

و عرضش کمتر از طول است

و در اندیشه ی ناپاک مزدوران جور و جهل مقبول است

و خیل گزمه‌ها خونریز

و سرملای بی‌آزرم تجاوز را به این نا پاسداران می کند تجویز

طپش‌های دلم با توست

تمام سرفرازی‌ها از آن آب و گلم با توست

***

تو تنها نیستی

زیرا که بر بام و در زندان دژخیمان

نه تنها ابر و باد و غرّش باران

درود و آفرین عاشقان رهگذر با توست

خروش اشک‌های مادران خون جگر با توست

و در سودای آزادی سکوت جرأت انگیز پدر با توست

و از آن دورترهای نه چندان دور

ستایشنامه ی اسپهبدان تاجور با توست

و همگام سرود ناب "ای ایران"

سپاس کوروش و منشور قانون بشر با توست

و می دانم ندارد قابلی امّا

همین شعر "سپند" در بدر با توست

***

تو‌ای مرغ سحر آوا

تو‌ای چاووش فرداها

تو روزی خویشتن را از قفس آزاد خواهی کرد

و آنگه نوبت پرواز خواهد شد

و آغوش من و من‌ها به رویت باز خواهد شد

و اشک شادمانی شهر را از قهر خواهد شست

و از هر قطره ی اشکی هزاران دست خواهد رُست

و خواهی دید که مرد و زن تو را در چشمه ی خورشید می شویند

و سر در گوش یکدیگر سرود مهر می گویند

و راه عشق می پویند

و من حتی اگر باشم، نباشم، هیچ نقلی نیست

تو می مانی و می دانی

وطن آزاد خواهد شد

وطن آباد خواهد شد

مسعود سپند نیویورک ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

The Poet, Sepand composed this in NY.

by oktaby on

I do not know where he resides. 

OKtaby


art2938

Where in NY are you ?

by art2938 on

ART


maziar 58

..

by maziar 58 on

AMEN.     Maziar


Ali P.

Have no doubt...

by Ali P. on

وطن.......

 

آزاد .....

 

خواهد ......

 

شد