چهارشنبه سوری روز مرگ رژیم نیست. همراه شو عزیز

چهارشنبه سوری روز مرگ رژیم نیست. همراه شو عزیز
by oktaby
16-Mar-2010
 

۲۹ اسفند روز قشنگیست که کیانوش آسا به دنیا آمد. من هم همین روز به دنیا آمدم. از امسال شمع او هر سال کنار شمع من خواهد بود

[//www.youtube.com/watch?v=ITmjrMZMoNg&feature=related]
هم اسم یا همروز خود را پیدا کنید و تا همیشه آن یک را زنده نگاه دارید و به کودکان خود بیاموزید. این تاریخ ماست و اینها تاریخ سازان مان.


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

IC, a link in the blog is missing. I edited but still missing.

by oktaby on


  همراه شو عزیز 

 //www.youtube.com/watch?v=q8o7VUrZLZw 


 

OKtaby