ستاد كودتا: اطلاعات دريافت شده


Share/Save/Bookmark

ستاد كودتا: اطلاعات دريافت شده
by oktaby
24-Jun-2009
 

ستاد كودتا: اطلاعات دريافت شده از 13 تن از فرماندهان سپاه كه پس جلسه اي كه با جمعي از فرماندهان ارتش داشته اند و قصد اعلام خروج از حاكميت ولي فقيه و حمايت از مردم داشته اند و در حال حاضر در بازداشت قرار دارند و اكنون تحت فشار و شكنجه مي باشد كه به همكاري با نيروهاي آمريكايي و اسرائيلي و جاسوسي براي آنها اقرار كنند حاكي از آن است كه يك هفته پيش از انتخابات و محرز گرديدن شكست اصولگرايان در انتخابات، ستادي براي يك كودتاي انتخاباتي تشكيل شده است و قبل از انتخابات يك برنامه كامل را براي اجراي اين كودتا تدوين نموده اند. اين برنامه تا اين زمان لحظه به لحظه به خوبي پيش رفته است ولي مشكلي پيش بيني نشده اي كه اكنون پيش روي آنها قرار گرفته است اعتراض گستره و فراگير مردم با وجود سركوب هاي شديد و همچنين پافشاري و ايستادگي نامزدهاي انتخاباتي مي باشد. بر اساس اطلاعات دريافت شده پس از محرز شدن كسب اكثريت آرا توسط آقاي مير حسين موسوي، آقاي مجتبي خامنه اي به همراه آقايان سرلشكر فيرزوآبادي، سردار قاسم سليماني، داوود احمدي نژاد و غلامعلي حداد عادل در ساعت 18:30 روز سه شنبه 12 خرداد 1388 جهت كسب تكليف از آيت الله خامن هاي وارد بيت مي شوند كه در اين جلسه استراتژي هاي مختلفي توسط مجتبي خامنه اي تشريح مي گردد و سرانجام پس از تعيين استراتژي كودتاي انتخاباتي افرادي كه در ليست زير آورده شده اند به تصويب مي رسند. در جلسات بعدي كه با حضور كليه افراد و به منظور تدوين راهبردها و برنامه ها برگزار شده است، همگي ه مقسم شده اند كه جهت حفظ ولايت مطلقه فقيه، تشكيل حكومت اسلامي و فراهم آوردن مقدمات ظهور امام زمان (عج) از هيچ كوششي دريغ ننمايند و هر گونه هزينه اي را بپذيرند.


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

Related info-Curly

by oktaby on

I also posted another document 'ellate aslie Koodetah' which is related to this (also from Iran). I think it is important that we understand the undercurrents before and during the current events so hope this gets a more visible spot so others can review and contribute insight.

OKtaby


oktaby

Question on this info

by oktaby on

This information is from Iran and I cannot disclose sources for obvious reasons. However, If you look at the names and connect the dots, it is a highly credible document, particularly if you add the actual events of the past two weeks (including Obama unanswered letter to khamenei) and ongoing stance of the IR to the mix.

As for Pix, I will try to extract better ones from the pdf and post or upload the whole document if I could find the right place to do it. Meanwhile, you can copy the image and use online tools to magnify and refine for better viewing.

OKtaby


IRANdokht

question

by IRANdokht on

I can't read the names on the picture that you have posted, could you add them here please?

Do you have a source for this information?

IRANdokht


curly

Dear JJ this blog should be featured

by curly on

This is a very important blog.Thx.