انسانه انقلابی راست کی بود ؟ ( اوایل انقلاب )


Share/Save/Bookmark

انسانه انقلابی راست کی بود ؟ ( اوایل انقلاب  )
by No Fear
18-May-2010
 

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» بگیر و ببند شدید، مصادره‌ی کاخانجات خصوصی و تصفیه‌ی بیرحمانه ای در ساختار دولتی به راه انداخته بودند؛ آنان و مراجع‌شان با چنین اقداماتی مخالف بودند و می‌کوشیدند این روند را متوقف یا دست کم کند کنند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» (به علاوه‌ی چپ‌های کلاسیک) سخت در پی اجرای «بند ج» بودند؛ آنان با اجرای بند مزبور مخالف بودند و مصادره‌ی زمین‌های کشاورزی مالکین بزرگ را مخالف شرع و فقه شیعه می‌یافتند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» در اقدامی نامتعارف و سرزنش بار به سفارت امریکا حمله کردند و آن را به تصرف خود در آوردند؛ آنان با این اقدام مخالف بودند و حتی نماز خواندن در آن را به دلیل غصبی بودن آن محل؛ مسئله دار می‌دانستند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» به جان دولت موقت یا دولت بنی صدر افتادند؛ آنان کمترین همراهی با آن تحرکات نشان نداند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» به ناگهان موضوع «ولایت فقیه» را به قانون اساسی منضم کردند؛ آنان موافق چنین اقدامی نبودند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» شروع به دولتی کردن اغلب امور اقتصادی کردند و حتی «مرکز تهیه و توزیع کارد و چنگال» به راه انداختند؛ آنان نسبت به دولتی شدن اقتصاد کشور و عوارض خطرناک آن شدیدا واکنش نشان دادند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» در مجلس خبرگان طرح «ایجاد نمایندگی ولی فقیه در هر اداره و موسسه ای» را مطرح کردند؛ آنان با این موضوع مخالفت کردند. به نحوی که منجر به واکنش شدید حسینعلی منتظری و قهر او از مجلس خبرگان شد.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» نظریه پرداز «ولایت مطلق فقیه بر تمامی شوون جامعه» شدند؛ آنان بودند که برای نخستین بار بحث «مولوی_ارشادی» بودن احکام ولی فقیه را در روزنامه‌های خود پیش کشیدند.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» اصرار به مجازات سلمان رشدی داشتند؛ آنان بودند که به منظور ختم دیپلماتیک و سیاسی بحران مزبور به نحوی که کمترین آسیبی به منافع کشور نزند؛ بحث توبه و ابراز پشیمانی او را پیش کشیدند تا مورد بخشش قرار گیرد.

_ وقتی «چپ‌ها و مراجع مذهبی مورد علاقه‌شان» به بهانه‌ی «وحدت حوزه و دانشگاه» بحث «ایجاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها» را پیش کشیدند (و حسینعلی منتظری در یکایک دانشگاه‌ها صاحب نمایندگی شد) و بدین ترتیب زمینه‌ی تصفیه، اخراج و یا بازنشستگی بسیاری از اساتید برجسته کشور پیدید آمد (به نحوی که بسیاری از آنان مجبور به استغال به حرفه‌هایی پست یا خروج از کشور شدند) آنان بودند که با چنین اقداماتی مخالفت کردند.

و جالب است که در تمام این موارد؛ همیشه با اتهام و برچسب «ضد ولایت فقیه» ؛ «طرفدارای از اسلام امریکایی»، «طرفداری از سرمایه داری وابسته به امپریالیزم» و «لیبرال بودن» توسط «چپ مذهبی و رسانه‌های تبلیغاتی‌شان» ( و نیز چپ کلاسیک) روبرو شدند!

اما هر چه می‌نگرم؛ به هر انحرافی که از مبانی نخستین انقلاب صورت گرفت دقیق می‌شوم؛ به هر تفسیر نادرستی که از مبانی دینی صورت گرفت و به نحوی نابخشودنی وسیله‌ی رقابت و تنازع سیاسی قرار گرفت و دین را از یک «محتوای اخلاقی برای تعلیم و تربیت جامعه» تا سر حد «ابزاری برای بیرون کردن رقیب از صحنه» بدل کرد فکر می‌کنم؛ می‌بینم که سهم «راست مذهبی» در چنان وقایعی بسیار بسیار کمتر از «چپ مذهبی» بوده است.

واقعیت از دید من این است که:

تحت تاثیر «شرایط انقلابی» و ذهنیت بیمارگونه ای که «چپ خیانت پیشه‌ی کلاسیک» برای جامعه‌ی ایرانی از «اقتضای انقلاب» ساخت و آن را به «وجه غالب رفتارهای سیاسی» مبدل کرد (و بدین ترتیب حتی «اسلامگرایان ایرانی» را نیز فریب داد و به ورطه‌ی «نادیده گرفتن ارزش‌ها و هنجارهای پیشنهادی دین برای تعلیم و تربیت جامعه» سوق داد) هم چپ مذهبی و هم راست مذهبی ایرانی؛ جزو سهامداران عمده‌ی وضعیت نادرست و ناخوشایند فعلی» محسوب می‌شوند.

اما همان واقعیت (باز هم از دید من) می‌گوید:

«چپ مذهبی» به مراتب بیش از «راست مذهبی» از آموزه‌های «چپ کلاسیک» متاثر بوده. هم خود از محتوای دینی فاصله گرفته و هم سهم بیشتری در اغلب خطاهای سیاسی و پدید آمدن «جامعه ای سقوط کرده از حیث اخلاقی» داشته است و بیشتر «بنیادهای خطا» در زمینه‌ی سیاسی کشورمان ( که حالا متاسفانه جزو اولیات و بدیهیات رقابت سیاسی شده!) محصول اقدامات این پاره از «اسلامگرایان ایرانی»ست.


Share/Save/Bookmark

more from No Fear
 
fooladi

no fear

by fooladi on

Do you write like a fool on pupose? I am begining to wonder if you are actually an opponent of the regime, trying to make it's supporters look stupid!


Khar

استمنا فکری and more

Khar


this shouldnt confuse you!


default

Iranian defenitions

by I Voted Ahmadinejad on

Iranian political groups should not use the same coding and defenition used by the westerners. Yeah, it is true in western world, Rafsanjani and the gang are leftist -shall call democrat- and Ahmadinejad and his group are so-called conservatives. It confuses the hell out of regular Iranians. 

ram jams


default

nice pic

by I Voted Ahmadinejad on

I like the pic.As far as your argument goes, you have some points. The big chunk-if not all of it- of what went wrong after 1979 revolution would go to Rafsanjani and his gan, Mousavi, Karoubi, Khatami.....Up to2005 and before his first presidential term, Ahmadinejad was no body;however, he has some answering to do for after 2005 up to now. As my name suggests, I did vote for him-I would do it agian-but He has failed on some of promesis.

ram jams


Real McCoy

Good night. ...Watch your spellings

by Real McCoy on

 

 

جنابعالی فرمایش میفرمایید. جماعتی که معبود و مقصودشان را
مالیخولیاوار، در ژرفای چاه میجویند، نمیدانند برای استمنا فکری باید به 
کدام عضوشان فشار بیاورند. چپ خواندن هادی غفاری و رفسنجانی‌، مرغ‌های جهود
و نصارا  را هم میخنداند. 


No Fear

" استمناع فکری "!

No Fear


"چپ مذهبی کلاسیک دیروز "همانهایی هستند که امروز صحبت از اصلاحات و رفرم میکنند . تمامه حرف من این است  که این طیف  فکری قادر به درک درسته مفاهیم دموکراسی نیست . این را بر اساسه تجربه تاریخی میگویم نه بعد از انجام  " استمناع فکری "!  در آن سوی قضیه ، جریانه " راست"  چه مذهبی یا مدرن، با عملکردشان و نتیجه سیاستشان ، مردم را به رسیدن ( قدم به قدم ) اهداف واقعی اصلاحات یاری رساندند . همین !

Khar

بند ج نبود, بند ٢٠٩ اوین بود!

Khar


حالا خود مونیم این استدلاهای بند تونبونی رو ازکجا کپی کردی? خوب هست که بگی که همون "چپ مذهبی کلاسیک دیروز" امروز در محیط ازاد ایرانین.کام این امکان رو به تو داده که این اراجیف خودتو راحت توی حلقوم ما بکنی, برو خدا رو شکر کن برای ابراز چرندیاتت کسی تورو به زندان نبردن که مردان با خدا به ماتحتت جنابعالی تجاوز کنن. من پیشنهاد میکنم که کمتر دست به استمنا فکری نسبت به جمهوری مسجد و مستراح ببرید, چرا که این عمل در شرع اسلام گناهی کبیره بشمار میرود, وسلام!


Real McCoy

این مقولات را یارای آن واقعیات نیست

Real McCoy


ننه من غریبم بازی‌ها کم بود، شکسته نفسی‌‌های استراژیک هم به آن
اضافه شده. آن آیت‌الله صدوقی تان که طرح اخذ جزیه از زرتشتیان یزد توی
آستینش بود، چپ "(بند)جیمی" بود، یا راست "میمی"(مولایی)؟