گاهی آدم می خواهد تنهایی اش را نعره بزند…

گاهی آدم می خواهد تنهایی اش را نعره بزند…
by Nahzi
28-Jul-2012
 

Shahin Najafi

این جهان به چیزی نمی ارزد. این یک تعارف نیست جان مهران…دیدی وسط یک جمع ،گاهی آدم می خواهد تنهایی اش را نعره بزند…دنیای ما اینگونه است…یعنی تنها چیزی که این دوره های زمانی را به یکدیگر وصل می کند همین تهوع هاست…
وقتی همه بازی می کنند ،گلوله خوردن تو می شود قسمتی از این تئاتر.دارم الان می خندم…یعنی تنها راه و نهایی ترین چاره برای در بازی نبودن ،فقط نبودن است…حالا دنبال بهانه می گردی برادر…از گرانی مرغ در ایران و اشک های تو و یاد آن لحظات و فکر…بگیر تا صورت های خونی تظاهرات اسپانیا و مشت های سوخته بچه های فلسطین و … حلب دارد می سوزد…گاو گاو گاو …ببخش گاو عزیز به خدای در علوفه ات سوگند وقتی می بینم می خواهم بترکم و این جور مواقع جماع می خواهد دلم…تو کجایی لعنتی زیبای من …دارم می سوزم و نمی دانی و میانمار میانمار میانمار…کجاست…مسلمانند…می سوزنند…انسانند ..می سوزم….می سوزند…می سوزم…مرسدس سوسای من به دادم برس…

//www.facebook.com/IranianSongsLyricsVideosLi...

ش.ن


Share/Save/Bookmark

Recently by NahziCommentsDate
Flickering Lights
-
Nov 13, 2012
Shahin Najafi: "Too Halgham"
2
Jul 27, 2012
Rainbow Connection for Asghar Farhadi...
3
Feb 26, 2012
more from Nahzi
 
Nahzi

To: First Amendment

by Nahzi on

I salute you for having chosen such a SACRED name for yourself.

I did not take any offense about what you wrote.  That picture was taken at my birthday :)    You know what they say: "Don't judge a book by its cover".

I am glad you liked the posting.  If you want to be "surprised" by my other posts, you can either try the list in Iranian.com or my not-so-very-active blog:   Nahzi's Corner //nahzinikki.blogspot.com/

Who knows, maybe you will read other entries that help you see, beyond just a picture ;)

Thanks for your comment and warm regards,

Nahzi 


First Amendment

...

by First Amendment on

Thanks Nãzi...........and please forgive me for being bitterly honest: I never expected this much of artistic understanding and tenderness from a lady with a plate full of greasy cake.....how fool of me..........and thanks again..........