Hara: The Little mermaid of Qishm

Hara: The Little mermaid of Qishm
by msabaye
21-Aug-2009
 

جنگل دریایی حرا در قشم، مجموعه درختانی است که در آب شور می زیند و هنگام بالا آمدن آب به زیر آب فرو می روند. این درختان به هنگام فرونشستن آب، همچون پریان دریایی هر از گاه سر از آب بیرون می آورند تا به آواز آدمیان گوش فرادهند و یا اسرار اعماق دریا را به بلم نشینان بازگویند. این جنگل که در گستره ای معادل 200 کیلومتر مربع، زیستگاهی امن برای پرندگان مهاجراست، دو بار در طول شبانه روز به زیر آب فرو می رود و بخش شیرین آب دریا را جذب و نمک آن را دفع می کند. بومیان ریشه های خشک این درختان را می کنند و به خورد دام می دهند. از قرار، این عمل باعث بقای درختان می شود، چرا که ریشه ها اگر به موقع جدا نشوند باعث پوسیدگی درختان می شوند.

Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye