آسیاب های آبی دزفول

آسیاب های آبی دزفول
by msabaye
13-Dec-2011
 

دزفول شکل عربی کلمه دژپل است، کلمه پل نیز از پلی که در زمان شاپور اول ساسانی در دزفول ساخته شده، می آید. این شهر که در استان خوزستان واقع است دارای پیشینه ای چند هزار ساله است و شامل بناها و آثار تاریخی بسیاری از جمله آسیاب های آبی از زمان ساسانیان و مقبره یعقوب لیث (در حوالی دزفول) است.

//mariasabaye.blogspot.com/2011/06/yaqub-leis.html#!/2011/06/yaqub-leis.html

برای من جالب ترین اثر تاریخی این شهر آسیاب های آبی بود که از نیروی ریزش آب رودخانه دز برای تهیه آرد (1750 سال پیش) استفاده می کرده اند.

گفته شده که دانشگاه جندی شاپور نیز در دزفول بوده، اما اثری از آن به جا نبود.

حمام کرناسیون از بناهای جدیدتر این شهر بود که مدل های شبیه به آن را در موزه مردم شناسی تهران و شیراز و حمامی در اصفهان هم دیده بودم


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
msabaye

Watermills!

by msabaye on

That is a good question, but I don't know.  We were there in winter, and it was pouring for three days (2011), but overall it had been a very bad year all over Iran in terms of rain. One thing to bear in mind is that they are from over 1700 years ago. I am not sure the climate then was exactly as it is today.


Arj

Watermills!

by Arj on

Is there even any significant rainfall there? For it mostly rains in there in spring time! Does that mean people had to wait for spring to mill their harvest?!


msabaye

Shooshtar?

by msabaye on

No, the ones in Shushtar are different and named in a different way (sazeh-ha-ye abi-ye Shushtar).


onlyinamrica

SHooshtar?

by onlyinamrica on

isn't this in Shooter?