قلات: روستایی در استان فارس

قلات: روستایی در استان فارس
by msabaye
13-Jun-2011
 

روستای قلات در شمال غربی شهر شیراز به موزه ای طبیعی می ماند، با انبوه درختان سر به فلک کشیده، کوه های بلند با قله های پر از برف، آبشارهای سه گانه و باغ ها ی سرسبز و پرمیوه.

معماری کوهستانی، کوچه های پیچ در پیچ و جویبارهای روان در آن ها، چشم انداز

خیره کننده ای در قلات می آفرینند. این روستا که قدمتی بسیار طولانی دارد، دارای بناهای

متعدد تاریخی پیش و بعد از اسلام است

اما جالبترین بنای قلات شاید کلیسای خشتی آن باشد. اطلاع دقیقی از این که

این کلیسا چه موقع و به دست چه کسی بنا نهاده شده است، در دست نیست.

برخی از روستاییان می گفتند که مسیحیانی که سابقا در این روستا زندگی می کرده اند، ساکن کلیسا بوده اند. اما از تاریخ یا چون و چرای آمد و شد این مسیحیان، کسی چیزی نمی دانست. برخی نیز می گفتند که کشیشی انگلیسی این کلیسا را ساخته. این کلیسا که در حال حاضر به مخروبه ای می ماند، دارای دو بخش است که یکی برای اجرای مراسم و دیگری مکان زندگی خادمین بوده است. از همه این ها فقط اسکلتی و چند در به جا مانده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
Esfand Aashena

What a nice picture!

by Esfand Aashena on

Everything is sacred


msabaye

جالب بود

msabaye


Thanks. With blogs, I can upload only one photo. I can do a photo essay, but I need many photos for that, and they take a bit of time to go on site. 


ahang1001

جالب بود

ahang1001


کاش چند عکس دیگر هم میگذاشتید

شیرین

 


Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

Thank you. It was very helpful. 


msabaye

tent/season

by msabaye on

I am glad you liked the previous travelogues.

I doubt if there is a problem of setting a tent. There were some people from Environmental Office or something who, I think, had tents. I am not sure.

 I was in Ghalat in winter hence no leaves on trees. The best times must be spring, fall, or summer.  


Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

I am following your travelogue enthusiastically. Enjoyed Yaqub's tomb and Hurmuz as well as this one. Of what you described, I was wondering about Hurmuz, would one be safe to set up tent for a couple of nights in that island, what are your thoughts? Looking forward for more photos. One more question, what months were you in Ghalot? 

Thanks