هر روزتان نوروز باد!

هر روزتان نوروز باد!
by msabaye
19-Mar-2010
 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است           بر سحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست             وز دی مگو که امروز خوش است


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
benross

نوروز شما هم

benross


نوروز شما هم خرم باد. عکس زیبایی است.


Monda

Hamcheneen be shoma

by Monda on

Looking forward to reading more of you.  


divaneh

جشن نوروز خوش باد

divaneh


شاد و خرم باشید و هر سالتان به از پارسال