همایش جشن‌های ایرانی

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
17-Oct-2011
 

انجمن افراز تقدیم می‌کند

همایش جشن‌های ایرانی
چهارشنبه 27 مهرماه ساعت 17 در مرکز مشارکت‌های مردمی ورشو: تقاطع خیابان‌های ویلا و ورشو

اجرای نمایش کاوه و ضحاک

خوانش شعر - هما ارژنگی

روایت‌گری شاهنامه‌ - استاد امیر صادقی و بانو فرنگیس طوسی
اجرای زنده موسیقی - گروه اسفندگان
رقص محلی اقوام ایرانی - مازندرانی
سخنرانی دکتر هوشنگ طالع - نگاهی به جشن‌های ایرانی
دکتر شروین وکیلی - رستم و مهر ایرانی

//afraz.ir/?p=1125


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
قهرمانان جهانی ایران
3
Jul 12, 2012
"تقدیم" نامه یک کتاب
1
Jul 08, 2012
more from Mohammad Ala