سانسور پرس تی وی/پروپاگاندای مافیای حاکم را محکوم کنیم

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
17-Oct-2012
 

به عنوان کسی که مدافع آزادی بیان بدون قید و شرط می باشد، تصمیم اتحادیه اروپا در رابطه با ممنوع کردن پخش برنامه های پرس تی وی ( پروپاگاندای مافیای حاکم در وطن به زبان انگلیسی) از ماهواره هات برد که به معنی سانسور می باشد بشدت محکوم کرده و هشدار می دهم که اینگونه رفتارهای ضد دموکراتیک، هر چه بیشتر آزادیهای شکننده در غرب را در معرض خطر قرار می دهد. دفاع از آزادی تنها از طریق گسترش آزادی ها و فرهنگ آزادی ممکن است و بکارگیری سانسور به هر بهانه ای گزارشگر اینست که سانسور گری که مانع جریان آزاد اطلاعات شده است، انتشار اطلاعاتی را برای موقعیت خود خطرناک می داند.

//www.presstv.ir/detail.fa/266836.html


Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
مآمور

nothing is respected

by مآمور on

In a war between west and Iran, no principals, no regulations, no exemption.....have been observed!!

I wear an Omega watch