در کوچه باغ زندگانی

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-Oct-2012
 


 


به دوران_ خوش و شاد_ جوانی
مرا دوشیزه ای ، ‌شد یار_ جانی

 

نگاه اش ، یک شهاب گرم و گیرا
لب ا ش ، همچون شراب_ ارغوانی

 

رخ ا ش ، زیبا و بی همتا به دنیا
تبسم ، شیوه ی او جا و د ا نی

 

تن ا ش ، گلبرگ صبح_ آ شنا یی
دل ا ش ، دریای صا ف_ مهر با نی

 

سخن هایش ، فصیح و نغز و شیوا
که روحانه و جا نا نه ، معا نی

 

صد ا یش ، یک نوای عاشقا نه
طنینی ، چون ند ا ی آ سما نی

 

و کارش ، یک جهان ا فسونگرانه
به عرش_ دلر با یی ، دلستا نی

 

و او یک چند، درهمسایگی بود
که تا آمد جد ا یی ، نا گها نی

 

جوانی ، کوچه باغ_ زندگانی ست
دریغا ، ای جوانی ، ای جوانی

 

دکتر منوچهر سعادت نوری

 

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

 

About this Blog

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Mahmoud Seraji

فقط یک جمله   با

Mahmoud Seraji


فقط یک جمله   با نویسنده محترم نوت دوستانه  آقا سعادت نوری نداره ، نه نداره ....یعنی ۷۳ 

Mahmoud Seraji

بله جناب دکتر

Mahmoud Seraji


 من متولد ۱۹۳۴ هستم ای کاش نبودم ، آن سرور ما که برای سن من وب سایت خودم را شاهد آورد ، درست است   آن شاهد از این  شاهد دروغ نمی گوید  حق یارتان 


M. Saadat Noury

Dear FN

by M. Saadat Noury on

اگر یادداشت شما در مورد سال تولد حضرت محمود سراجی درست باشد ، ایشان بهر حال پیش کسوت هستند.


M. Saadat Noury

شاعر گرانمایه : حضرت محمود سراجی

M. Saadat Noury


 

با درود و سپاس فراوان ، در پاسخ ، سروده ی زیر تقدیم می شود:


دوستدار عشق
ما ، نسل ضربه دیده ز پرگار_نفرت ا یم
ما ، ازبرای_نسل_ بشردرس_عبرت ا یم
با شد د یا رو کلبه ی ما ، پر شود زمهر
ما ، د وستدار_ حربه ی عشق و مسرت ا یم
دکتر منوچهر سعادت نوری
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-120


Friendly Notes

محمود سراجی جان

Friendly Notes


 

اگر بر اساس این لینک، شما متولد ۱۳۱۳ خورشیدی باشید: 
سراجی، محمود، ۱۳۱۳
//mahmoodseraji.com/divan.htm
و سعادت نوری هم بر اساس این لینک متولد ۱۹۳۹ میلادی برابر ۱۳۱۸ خورشیدی باشد ، نه میتوان یکی را پیر نامید و نه میتوان دیگری را جوان
//saadatnoury.blogspot.ca/2011/06/blog-post.html
شاد باشی


Mahmoud Seraji

جناب سعادت نوری ، با سلا م مهربانی

Mahmoud Seraji


برادر تو چرا افسوس میخوری ؟؟؟ تو که هنوز  یک گل از گلستاانت نشکفته  ، خیلی باقی است تا چون من شوی ، الهی که پیر شوی تا بدانی  من چه میکشم ....شعرت زیبا بود آقا زیبا بود ... شاد باشی محمود سراجی 

All-Iranians

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

All-Iranians


تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را
به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود
به من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی را
بجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیند
به یک شام فـراق،اندوه عمر جاودانی را
کی آگه می شود از روزگار تلخ ناکامـان
کسی کو گسترد هر شب،بساط کامرانی را
به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند
به ساغر آنکه می ریزد شراب ارغوانـی را
وفا و مهـر کی دارد حبیبا آنکه می خواند
به اسم ابلهی رسم وفا و مهربانی را
حبیب یغمایی


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return

 //www.youtube.com/watch?v=PwrZAV6FRW4


M. Saadat Noury

Dear FN

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem and the link; please accept this in return

//www.youtube.com/watch?v=S9tGd2sHs4o


All-Iranians

در کوچه باغ مستی

All-Iranians


بار دگر به فریاد در کوچه ها صدا کن
خواب دریچه ها را با نعره ی سنگ بشکن
بار دگر به شادی دروازه های شب را
رو بر سپیده وا کن
بانگ خروس گوید فریاد شوق بفکن
زندان واژه ها را دیوار و باره بشکن
و آواز عاشقان را مهمان کوچه ها کن
زین بر نسیم بگذار تا بگذری از این بحر
وز آن دو روزن صبح در کوچه باغ مستی
باران صبحدم را بر شاخه ی اقاقی
آیینه ی خدا کن ...
محمدرضا شفیعی کدکنی

 


Friendly Notes

جمال و جوانی، دریغا جوانی

Friendly Notes


به من بازگرد ای چو جان و جوانی
که تلخست بی تو مرا زندگانی
من اندر فراق تو ناچیز کردم
جمال و جوانی، دریغا جوانی
دریغا تو کز پیش رویم جدایی
دریغا تو کز پیش چشمم نهانی ...
فرخی سیستانی
//ganjoor.net/farrokhi/divanf/ghasidef/sh68/