مادر حسین... نمی تواند حرف بزند

مادر حسین... نمی تواند حرف بزند
by Layli
15-Jan-2011
 
حسین خضری  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و تایید این حکم از سوی  دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بود.
مادر حسین با شنیدن خبر اعدام فرزندش قدرت تکلم را از دست داده است.


Share/Save/Bookmark

more from Layli
 
ahang1001

از این سفاکان و اوباشان اسلامی انتظار دیگری نمیتوان داشت

ahang1001


این آدمکشان پست نه خودشان و نه الله هشان رحیمند

لعنت بر همشان