خانه ي ما اينجاست

KayvanAli
by KayvanAli
06-Apr-2010
 

من دلم ميخواهد

خانه اي داشته باشم پر دوست

کنج هر ديوارش

دوستهايم بنشينند

آرام گل بگو گل بشنو

هرکسي مي خواهد وارد خانه پر عشق و صفايم گردد

يک سبد بوي گل سرخ به من هديه کند

شرط وارد گشتن شست و شوي دلهاست

شرط آن داشتن يک دل بي رنگ و رياست

بر درش برگ گلي مي کوبم

روي آن با قلم سبز بهار مي نويسم اي يار

خانه ي ما اينجاست تا که سهراب نپرسد ديگر

" خانه دوست کجاست؟ "

فريدون مشيري


Share/Save/Bookmark

Recently by KayvanAliCommentsDate
Fragile Silence
1
May 13, 2012
Pouya Khademi: "Bidade Zaman"
2
Mar 19, 2012
Iran: Language Diversity
8
Dec 28, 2011
more from KayvanAli