دادسرای ویژه "جرایم" اینترنتی


Share/Save/Bookmark

دادسرای ویژه "جرایم" اینترنتی
by Javad Yassari
18-Dec-2008
 

خبر میرسد که دادسرای ویژه ای جهت رسیدگی به "جرایم" اینترنتی و اس.ام.اسی در تهران دایر شده است.  اس. ام. اس. همان پیام کوتاه، پیامک، یا تکست مسج در اصطلاح آمریکایی است که از طریق تلفن همراه ارسال می شود.  این دادسرا که به ابتکار مرد شیرین بیان و شیر دل و دلفریب دستگاه عدل و داد و قضاوت و قضاییه’ ایران، جناب آقای دادستان سعید مرتضوی تشکیل شده است، قرار است به جرایمی که ملت بخت برگشته’ ایران روی کامپیوترها و تلفن های همراهشان انجام می دهند رسیدگی کند.

موضوع اصلی که موضوع نگرانی آقایان از استفاده’ بیش از پیش مردم از اس. ام. اس. می باشد، این است که ملت از تلفن های همراهشان برای تمسخر مقامات و پخش اطلاعات و افکار بر علیه آقایان آخوند ها استفاده می کنند.  مخصوصا در آستانه’ انتخابات ریاست جمهوری، آقایان منجمله خود آقای احمدی نژاد به شدت از تبلیغات علیه کاندیدای مورد نظر مقام معظم رهبری می ترسند.  محمود احمدی نژاد حتی در انتخابات ریاست جمهوری قبل هم یک بار جایی گفت که اس. ام. اسی را که در خصوص حمام نرفتن وی بوده است را دریافت کرده است!  به هرحال، جنگ مسئولان جمهوری اسلامی و ملت ایران وارد مرحله’ جدید تر و جدی تری می شود.

به یک نمونه از اس. ام. اس. هایی که تهرانی ها در حال فرستادن و دریافت هستند توجه بفرمایید.  نه سکسی است و نه بی ادبی.  اما ملی هست.  گمان کنم در غیاب سی ساله’ یک وزارت امور خارجه’ با عرضه و با تدبیر، جرم بزرگ ملت ایران هم همان شکر های ملی و وطن پرستانه است که می خورند.

"پیشنهادی جالب از یک هم میهن در باره’ امارات.  یکی از هم میهنان در پیشنهادی جالب با توجه به مسایل اخیر پیش آمده و گستاخیهای امارات نوشت: 

چرا اسم خیابان ظفر را به "خلیج فارس" عوض نمی کنند تا امارات مجبور بشه برای آدرس سفارتش از این اسم استفاده کنه؟  در ضمن یه بخشنامه هم به پست بدهند که هر نامه ای به این آدرس بود اگر اسم خلیج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند.  اگر به نظر شما هم پیشنهاد جالبی است برای بقیه هم بفرستید شاید به گوش مسئولان برسد."

می بینید؟  این بساط اس. ام. اس. خیلی موذی تر و دموکراتیک تر از آنی است که به نظر می آید، نه؟  برچیده باید گردد!

یادداشت:  سفارت امارات متحده’ عربی در خیابان ظفر تهران واقع شده است.


Share/Save/Bookmark

more from Javad Yassari
 
IRANdokht

I hope not!

by IRANdokht on

I've been receiving many colorful emails with a list of SMS from Iran. They are amazing, you can find jokes, news, a lot of political zingers and even important messages. 

The one about Persian Gulf street instead of Zafar sounds like a great idea :0)  Loved it! 

I always thought they'd find a way to stop this...  I know Iranian youth are resourceful and they will find a way to get around these restrictions too. I just hope nobody gets harmed in this process.

Thanks for the interesting news. Lets hope for the best!  

IRANdokht