شعر ایران زمین

iranbrave
by iranbrave
30-Apr-2010
 

شعری برای ایران عزیزم

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by iranbraveCommentsDate
زن ایرانی، معشوقه آزادی
3
Mar 08, 2012
« قفلهای طلسم شده »
1
Aug 08, 2011
« وقتی که تو رفتی »
8
Jul 11, 2011
more from iranbrave
 
jamshid

Very nice

by jamshid on

There is a sound of pain and sorrow in the tone of the narrator's voice, which matches well with the sad events transpiring in our country.

Awesome work.


iranbrave

You are welcome!

by iranbrave on

I am glad you liked my poem. به امید ایرانی آزاد برای همه

Cheers,

Faryad (IranBrave) 


Maryam Hojjat

Beautiful!

by Maryam Hojjat on

Thank you IranBrave. Payandeh IRAN & TRUE IRANIANS