سعدی از زبان فریدون مشیری


Share/Save/Bookmark

سعدی از زبان فریدون مشیری
by Hajminator
23-Jan-2009
 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیف بزرگ مرد عالم ادبیات ایران سعدی، از زبان فریدون مشیری

زان پس که هر چه قول و غزل داشت، همچو جان، در پرده های حافظه ، در خاطرم،نشست،
‫راه مرا به سوی «گلستان» خویش بست !
‫چندی در آن بهشت طربناک ، مست مست، چون او برفت دامنم از بوی گل ز دست.
‫دریایی از لطافت و دنیایی از هنر ، آمیخته به آن سخنان گزیده بود .
‫امّا، تمام عمر ، من بودم و هوای خوش « بوستان » او .
‫روشن ترین ستاره ، در کهکشان او، «ارام جان و انس دل و نور دیده » بود.
‫ ‫در نغمه های بر شده از ساز جان او ، آیین رستگاری انسان ، درین جهان ،
‫گلبانگ آدمیّت ، قانون مردمی ، راه رهایی بشریّت . دنیای آرمانی ، در شأن آدمی ، گفتی مگر کلام و پیام پیمبران،
‫در گوهر زبان و بیانش دمیده بود . او پادشاه ملک سخن بود ، بی گمان . می گفت با غرور :
‫«گر گویی ام که سوزنی از سفله ای بخواه، چون خار پشت ، بر بدنم موی ،سوزن است»
‫«صد ملک سلطنت ،به بهای جوی هنر، منّت بر آن که می دهد و حیف بر من است»!
‫بانگ بلند اوست،که اینک جهانیان، هر جا به احترام ازو یاد می برند:
‫فرزندگان یک پدر و مادرند خلق، اعضای یک تن اند،که یک پیکرندخلق،
‫از یک تبار ویک گهرند و برابرند، از یکدگر نه هیچ فزونتر، نه برترند!
‫در روزگار ما که «بنی آدم»−ای دریغ− چون گرگ یکدگر را −هر روز می درند؛
‫بر من چو آفتاب جهانتاب روشن است !
‫دنیا به این تباهی و درماندگی نبود ، یک بار اگر نصیحت او را شنیده بود !


Share/Save/Bookmark

Recently by HajminatorCommentsDate
The End of a Reign
5
Jan 02, 2011
Why the heck, Mahmoud didn’t inaugurate the Bushehr plant?
18
Nov 27, 2010
Ahmadinejad's Foreign Policy
19
Nov 07, 2010
more from Hajminator
 
Hajminator

ابی جان

Hajminator


‫مخلصم.


ebi amirhosseini

Hajminator aziz..

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing.

 

Ebi aka Haaji


Hajminator

‫ایراندخت عزیز

Hajminator


بله انسان چه بسا که میتونه خودشو به انرژی هستی نزدیک کنه و از این جسم فانیش اثر ابدی باقی بذاره، همونطور هم میتونه گرگ صفت باشه و به اون ریشهء حیوانیش نزدیک.

حالا متأسفانه سروران, بیشتر از دومین کتِگُری تشکیل شدند و ما هم این وسط تماشاچی نابو کردن انسانیت بدست این انسان نماها.

از لطفتون ممنون


Hajminator

Dear khaleh mosheh

by Hajminator on

Thank you, for your kindness. I’m not poet though I try to make some (humm) rhymes. My mother tried to learn me her gift, but I am more retarded than what she think of me.


IRANdokht

well said

by IRANdokht on

بانگ بلند اوست،که اینک جهانیان،
هر جا به احترام ازو یاد می برند:
‫فرزندگان یک پدر و مادرند خلق،
اعضای یک تن اند،که یک پیکرندخلق،
‫از یک تبار ویک گهرند و برابرند،
از یکدگر نه هیچ فزونتر، نه برترند!
‫در روزگار ما که «بنی آدم»−ای دریغ−
چون گرگ یکدگر را −هر روز می درند؛
‫بر من چو آفتاب جهانتاب روشن است !
‫دنیا به این تباهی و درماندگی نبود ،
یک بار اگر نصیحت او را شنیده بود !

دستتون درد نکنه
خیلی به جا و به موقع بود


khaleh mosheh

Thank you Dear Hajminator

by khaleh mosheh on

For your superb contributions--Are you a poet yourself?