فحاشی

Fred
by Fred
31-Aug-2011
 

گفته شده در دوران آن نور به قبرش ببارد؛ آژان یا درجه داری که با مقاومت در برابر زورگویی خودش مواجه میشد، پاگونش را میکنده و میگفته نه به شخص من، که به اعلیحضرت توهین کردی.

"حجت الاسلام عباس روزمه: روز پنج‌شنبه پس از سخنرانی، در مسیر بازگشت از امامزاده سید اسماعیل تهران در یکی از خیابان‌ها اطراف آن بنزین تمام کردم و کنار خیابان پارک کردم تا بنزین تهیه کنم.

یک موتور سوار با شدت به ماشین بنده زد، به راکب این موتور که مشغول کشیدن سیگار بود گفتم که از خسارتی که به ماشین من زدی، می گذرم، فقط شما حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دار و سیگارت را خاموش کن.

پس از این تذکر، موتور سوار اقدام به فحاشی و توهین‌های وقیحانه نه به شخص بنده که به روحانیت و مقدسات مذهبی کرد؛ این فحاشی‌ها آن‌قدر شرم آور بود که یادآوری آن موجب آزارم می‌شود".

به عبارت دیگر؛ در کنار چسباندن وصلۀ ناجور و نخ نما شدۀ ضد اسلام بودن به مخالفان خود و نظام پربرکت برای خاموش کردن آنان از سوی وحوش اسلامیست و ریزه خوارانشان، واقعیت آنستکه تعداد گزارشات مقاومت فیزیکی مردم جان به لب رسیده رو به افزایش است و این هنوز از نتایج سحر است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

به‌‌ به‌‌ چقدر ما فاضل و عالم داشتیم و نمیدانستیم

salman farsi


 

 

کاشکی‌ شما علما و فضلا سی‌ و سه‌ سال پیش از این حضور داشتید و به ما مردم معنی دموکراسی را یاد می‌ دادید  که به دام این قوم ظالمین نمی‌‌افتادیم. حالا هم دیر نشده. جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعته.

 

 به قول ایرج میرزا

با اين علما هنوز مردم
از رونق ملک نااميدند !!!!

For an Islamic democracy


The Prince

Come again? Islamic democra what?!!

by The Prince on

The idea of Islamic Democracy is basically like expecting to see a vegterian shark! Can't happen in real world. Only in cartoons perhaps.   Simply put, the whole idea behind democracy is the rule of PEOPLE, meaning that people will say the last word, in matters  related to the society! This negates the Islamic version  which in it, God, his word, or some dude as his replacement on earth, will say the last word.

Thank you,  but NO THANK YOU!   

 


G. Rahmanian

Be My Guest!

by G. Rahmanian on

My dear fellow traveler!


fozolie

It is your naivity I find amusing

by fozolie on

 

Mr. Fozolie


G. Rahmanian

SF's Islamic Democracy!

by G. Rahmanian on

As far as I have understood his comments, SF's problems are fourfold: 1. He doesn't thoroughly understand what democracy is. 2. He has limited knowledge of the political scene in Turkey. 3. He doesn't have a good grasp of metaphors or symbolism in politics. 4. He has taken the term, "Islamic Democracy" for its face value and has not delved into its real significance for those who use the term in the political arena.


RostamZ

Take you Islamic democracy

by RostamZ on

Else where. We don't want any of it in Iran any more. We also don't want to be just as good as the Turks we want to be even better than Swiss people. We don't want any more of just good enough Islam. We want the best and most democractic government in Iran.


salman farsi

I am glad you find it amusing

by salman farsi on

but the Turks take it seriously brother.

For an Islamic democracy


fozolie

Lol!

by fozolie on

 

That is a very good joke. 

Mr. Fozolie


salman farsi

Brother Fozolie

by salman farsi on

The Turkish experience disagrees with you brother.

For an Islamic democracy


fozolie

Islamic Democracy

by fozolie on

That is an oxymoron.  People will not buy any more now they know the true face of Islam. Islam Fokolie kharidar nadare. 

Mr. Fozolie


salman farsi

برادر فرد

salman farsi


اینجانب خواهشمند است که از نسبت دادن اعمال غیر اسلامی به اسلامیون اجتناب ورزیده و بجای بکار بردن لفظ "وحوش اسلامییست" بفرمایید "وحوش غیر اسلامیست". مگر شما ادعا نمی‌‌کنید  که با نفس اسلام مخالفتی ندارید؟ 

For an Islamic democracy


G. Rahmanian

Agreed!

by G. Rahmanian on

The lady has a point. Next, maybe Fred could write about how Palestinian authorities told Ahmadinejad to ... off! They did not use the same expletive, of course. But that is exactly what they meant. //english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/19831/...


Maryam Hojjat

fRED, I AM OPTOMISTIC TOO

by Maryam Hojjat on

Things getting worse for mollahs in IRAN.  Akhoonds are afraid to show up on the streets in IRAN.


Tavana

دعای واهی

Tavana


.......... و دعای مفسدین جز ضلال نیست (قرآن ۱۳:۱۴)
گریه و شیون در امید بر بارش نور بر گور مفسدی مطلق در آن لنگه دنیا در مصر و آرزوی واهی برای بازگشت ولد او به تخت ظلم و ستم دعاهایی است واهی که مانند آنها از هزاران سال قبل توسط قوم یهود تجربه شده و میشود که خالق و روز جزایی محال است که در کار باشد و  بالنتیجه فساد کن و بکش و اشغال کن و گوساله ای از طلای متبلور را بپرست!
تسلیت


پندارنیک

Of uselessness...

by پندارنیک on

به خدا آدم وحشتش ور میداره.... شما خودت حسابشو بکن که این اپوزیسیون توی این عالم فرنگ، با اینهمه دبدبه و کبکبه، اینهمه کورش و داریوش، با یه عالمه پرچم شیر و خورشید، با یه لشکر صاحبنظر سیاسی، نظامی، حقوق بشری، با کلی‌ مرسدس من از ب ‌ام و تو خوشگلتره، یا اینکه نوه‌های من وختی انگلیسی صحبت می‌کنن اصلا لهجه ندارن و بقیه قضایا، معطل باک خالی‌ یه آخوند شیپیشو وسط بیابونه و دلش خوشه به مشاجره‌اش با یه بچه پررو که معلوم نیس که اگه اون "نور به قبری" حکومتش سرجاش بود، پاانداز شهر نو میشد، یا رئیس دفتر اشرف پهلوی...