روز ننگین قدس


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Aug-2011
 

سی و دو سال پیش به پیشنهاد رهبر کنونی "ملی-مذهبی ها " ابراهیم یزدی که آنزمان وزیر خارجه در دولت آن طفلک ساده لوح و آلت فعل، بازرگان بود؛ "امام " خمینی آخرین جمعه ماه رمضان را "روز قدس " نام نهاد که هر ساله مراسم پر خرجی برگزار میشود.

همواره مردم ایرانزمین با این گره زدن و هدر دادن منافع ملی ایران برای دعوای بین فلسطینیان و اسرائیل مشکل داشته اند، خصوصاً آنکه فلسطینیان در جنگ صدام علیه ایران با عراقی های متجاوز همکاری کردند.

در زمان آخرین "انتخابات " یکی از شعارهای معروف مردم "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران " بود که البته جناح شکست خورده اسلامیست سعی کرد آنرا به "هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران " تغییر دهد؛ که خیلی ها مُچ آنها را گرفتند.

اکنون بخش اسلامیست جنبش سبز؛ همان گروه خواهان بازگشت به " دوران طلایی امام "، باز فیلش یاد هندستون کرده و از مردم برای شرکت در روز ننگین " قدس " دعوت کرده است.

آهای دلباختگان به "امام راحل"؛ این هم یک شعار دائمی دیگر مردم: "فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن "

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Why should Palestinians be spared?

by fozolie on

The whole idea was to export our glorious revolution to Palestine :)

It was not his idea. I behieve he was carrying Zahak's orders. He is all but a pimp. The project was to export Islamic revolution to Palestine.  

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

Well Said Fred

by Maryam Hojjat on

These Islamist animals (akhoonds) care only plundring IRAN like their criminal ansestors.