در احرام

در احرام
by First Amendment
15-Aug-2012
 

میل دارم توجه دوستان را به گزارشات مصوری از آغاز کنفرانس سران کشور‌های
مسلمان جلب کنم....اینجا.. ......و اینجا .....تردیدی وجود ندارد که نشست‌هایی‌ از این قبیل به افزایش حسن روابط، اتحاد بین فرق گوناگون اسلام، و ایجاد جبهه واحد برای رویارویی با دشمن مشترک کمک فراوان می‌کند..... موفقیت این کنفرانس را آرزومندیم .......


Share/Save/Bookmark

Recently by First AmendmentCommentsDate
"Has our expiration date arrived?"
1
Oct 11, 2012
()()()
-
Oct 10, 2012
Whatever Happened to that Iranian Bomb Plot Case?
-
Oct 10, 2012
more from First Amendment
 
delldaar

this Idiot..

by delldaar on

should be with poor people of Azerbaijan, instead of attending this idiotic islamic conferrence .


Demo

--------

by Demo on

......


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

برخی‌ از دوستان میتوانند که در صورت تمایل اینجا را هم بمالند...