آثار مذهب زدگی در جامعه ایران


Share/Save/Bookmark

آثار مذهب زدگی در جامعه ایران
by Fesenjoon2
21-Dec-2011
 

زمانی که در دانشگاه تهران مشغول به تلمذ بودیم، یکی از دانشجویان ارشدمان که خیلی سرش توی کمک به معتادان و عرفان و این جور چیزا بود روزی ادعای پیامبری کرد. ما دیگر او را ندیدیم. یکی از همکلاسی های خودمان هم که بسیار اهل معرفت و صفای دل بود «امیر المومنین» خود را نامید. او را هم دیگر ندیدیم. وقتی من این اخبار را می شنیدم بسیار می تعجبیدم: آخر اینها خیلی بچه های نجیب و نرمالی بنظر می رسیدند. با ما فوتبال و بسکتبال می زدند، حکم بازی میکردند، و در مورد برو بکس فاطمیه (خوابگاه خواهران) به قول این یانکی ها گاسیپ می کردند! خلاصه خون و کفمان قاطی می شد وقتی می شنیدیم فلانی ادعای پیامبری کرده!

اما این قضیه ی ادعای پیامبری در ایران گویا سابقه دیرینه دارد. اینقدر در این سالیان چماق دین و پتک مذهب را بر سر مردم کوبیده اند که ایرانی جماعت پاک کسسسسسخل شده است. یا مثل امثال من کاملا چپ کرده و تبدیل به یک موجود دین-هراس می شود، و یا همانند اون دوستانم می زنند توی جاده ی ادعای پیغمبری.

یکی نیست به این جمهوری اسلامی ایران بگه: آخه شاسکولای ابله! مگر مریضید دین و مذهب را شب و روز سال به سال توی حلق مردم به زور می چپونید؟ به خدا مردم دیوانه میشن! هر جا میری عزاداری. هر چی می شنوی حرف از مشت محکم به دهن این و اون و مظلومیت اهل بیت و این اراجیفه. هر چی آدم توی دستگاه حکومتی می بینی، یا مثل سگ دروغ می گن و یا مهر داغ می کوبند روی پیشونیشون (اطلاعات یشتر). مردم هم که اینقدر از دین و مذهب کس شعر می بینند و می شنوند که پاک دیوانه میشن و مثل این یکی ادعا میکنند پیغمبر شدن و خدا باهاشون حرف می زنه: ملاحظه کنید! قضاوت با شما: آیا حکومت دینی نتیجه ای غیر از کسخل کردن مردم داشته؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Fesenjoon2CommentsDate
Wright Brothers? Never heard of them.
-
Oct 21, 2012
Yogi Bear insults Noah the prophet
7
Oct 16, 2012
3 signs you're reading off IRI's script
2
Oct 12, 2012
more from Fesenjoon2
 
Fesenjoon2

Kazem

by Fesenjoon2 on

لابد اونها هم توي محيط هاي مذهب زده زندكي مي كردند. هم هابرد و هم جوزف اسميت و امثالهم


kazem0574

About self proclaimed prophets

by kazem0574 on

This phenomenon has been around forever, and it’s not an Iranian or IRI induced anomaly. 

Visit your local mental health institution and I guarantee you to find at least 2-5 prophets which are kept separate by the way, as they tend to attack one and other.


The perfect example is Ron Hubbard, the founder of Scientology; he has hundreds of thousands of followers like Tom Cruise.  This is, in spite of the fact that Hubbard was certifiably delusional, suffered from bipolar disorder and schizophrenia, among other mental problems.

However, Hubbard’s earlier writing is available for everyone to read, in which he discusses his plans to start a fake religion to make money.

A liar AND a madman, who nevertheless has successfully started the world's first "religion" which requires annual subscription
in order to read its holy books!

A  concoction of Insanity and profit could be the primary requirement for these prophets.


Maryam Hojjat

F2 , You are RIGHT

by Maryam Hojjat on

These things are being seen ONLY in IRAN in 21 century!


Fesenjoon2

چگونه پیغمبر شویم

Fesenjoon2


طرف میگه حالا که خر تو خره بزار ما هم بشیم پیامبر. چیمون از خمینی و خامنه ای کمتره. تازه مگه محمد و بقیه شاخ و دم داشتن؟ خر هم که زیاده ماشالله. شاید بگیره! 

//balatarin.com/permlink/2011/12/21/2847998

//www.azadegi.com/link/2011/12/21/143565