به من می گویند با دهان بسته پرواز کن!

به من می گویند با دهان بسته پرواز کن!
by fate
17-Oct-2012
 

دوستان را به خواندن در اینجا...اینجا...و اینجا دعوت می‌کنم


Share/Save/Bookmark

Recently by fateCommentsDate
Democracy isn't enough
-
Oct 19, 2012
Zeitgeist
-
Oct 18, 2012
No panic in Iran despite currency collapse, international sanctions
-
Oct 18, 2012
more from fate