من تو را پاینده خواهم، کشورم

daneshjoo
by daneshjoo
06-Dec-2009
 

بی توام از تو جدایم، کشورم

چتر تو بر سر ندارم، کشورم

ماهی افتاده بیرونم ز آب

شوق دریای تو دارم، کشورم

مردمانت جمله یاران منند

بی تو از یاران جدایم، کشورم

در تو نام وهستیم رونق گرفت

بی تو، بی نام و نشانم، کشورم

در تو من کاری کنم سودی دهم

بی تو من سودی ندارم، کشورم

کس نمی داند زبان الکنم

در تو من شیرین زبانم، کشورم

خاطرات تلخ وشیرینم ز توست

بی تو من بی خاطراتم، کشورم

تا نیفتد نامت از لب ها دمی

روز و شب آموزگارم، کشورم

مرد کوه ودشتم و گلهای سرخ

بی تو در بند خیالم، کشورم

باد و طوفانها بسوده پیکرم

بی تو من بی سایه بانم، کشورم

یک نفس از خاطرم بیرون نشد

نام زیبای تو " ایران"، کشورم

گر بمیرم در دیار دیگری

بر رخم خاک تو خواهم، کشورم

گر بمیرم یا بسوزم باک نیست

من تو را پاینده  خواهم، کشورم


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
Maryam Hojjat

Very touching Poem!

by Maryam Hojjat on

It was felt wholeheartly!  Thanks.

Payandeh IRAN & Iranians

 


Multiple Personality Disorder

Nice poem

by Multiple Personality Disorder on

When do you graduate?


Mehrban

Daneshjoo

by Mehrban on

Your poems are much appreciated.